Collega Pieter Smets onderzoekt sociaal-sportieve praktijken in doctoraat

item_left

item_right

Collega Pieter Smets onderzoekt sociaal-sportieve praktijken in doctoraat

hasna

Het is studietijd voor onze stafmedewerker Pieter Smets die dit jaar werkt aan een doctoraat over sociaal-sportieve praktijken. Het doctoraat gebeurt via een samenwerking tussen Demos en de Vrije Universiteit Brussel. In tussentijd neemt Zakayo Wandoloh enkele vervangende taken op, waaronder de nieuwe programmalijn ‘Sport en armoede’.

In het najaar van 2017 kwamen we naar buiten met onze programmalijn ‘sociaal-sportieve praktijken’. Via een blogreeks, praktijktafel en video beschreven we hoe ons Vlaamse sportlandschap transformeert. Dit jaar wordt onze stafmedewerker Pieter tijdelijk vrijgekocht via een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) om onze bevindingen over ‘sociaal-sportieve praktijken’ te verdiepen via een bijzonder doctoraat. Dit alles gebeurt via een samenwerking tussen Demos en de onderzoeksgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel.

In het voorjaar brengen we jullie graag op de hoogte van een nota over dit onderzoeksthema. Later in het najaar volgt een publieksmoment waarbij we onze inzichten met jullie zullen delen.

Sport en armoede

In tussentijd neemt Zakayo Wandoloh enkele vervangende taken op als aanspreekpunt voor Sport binnen Demos. Voor de nieuwe programmalijn Sport en armoede gaat hij op zoek naar blinde vlekken in een veranderend Vlaams Sportlandschap. Zakayo zal noden van sociale sportaanbieders detecteren en bekijken wat ondersteuners kunnen doen om tegemoet te komen aan deze behoeften.

Beeld: CC BY-NC-ND 2.0 - Sourabh