Covitesse 6: artistieke versneller van solidariteit

item_left

item_right

Covitesse 6: artistieke versneller van solidariteit

an

De Gentse culturele sector springt in de bres voor het welzijn van de Gentenaars met een artistiek belburo, interGenties van Genteniers, Covitrine, De Armste Week en nog veel meer. Een ganse winter lang licht en warmte in de Gentse wijken!

Het Gents Kunstenoverleg en de Dienst Ontmoeten en Verbinden van Stad Gent slaan de handen in elkaar om zo buurtinitiatieven via cultuur met elkaar te verbinden. Of hoe de kracht van artistieke verbeelding aan het werk van buurtwerk, wijkregie, ouderenzorg, jeugdzorg, ziekenzorg, … gekoppeld wordt.

Alle info hierover op deze website.