De Koer zoekt residenten

item_left

item_right

De Koer zoekt residenten

an

De Koer organiseert opnieuw een residentieprogramma. Via een open call selecteren ze 4 projecten van geëngageerde kunstenaars die voor een seizoen hun praktijk en netwerk aan de Koer willen verbinden. Ze zoeken residenten die zich vanuit hun artistieke praktijk willen verhouden tot de site, de gemeenschap, de buurt en/of de stedelijke context. De voorkeur gaat uit naar projecten die ingrijpen op het publieke domein, lokale netwerken activeren, (niet-normatieve) verbindingen aangaan met de maatschappelijke context en waar mogelijk de individuele kunstenaarspraktijk overstijgen.

De Koer bouwt sinds 2016 aan een creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort te Gent; een concrete ruimte in de stad als beweeglijk speelveld voor artistieke en sociale projecten. De Koer maakt ruimte voor experiment en inspireert tot spel, reflectie en actie. De plek is collectief, duurzaam en voortdurend onaf.

Lees hier alles over de open call.