'De sportclub van de toekomst is sociaal' - Artikel op StampMedia

item_left

item_right

'De sportclub van de toekomst is sociaal' - Artikel op StampMedia

hasna

’We willen wel een gemengde sportclub, maar het lukt niet goed’, kopte De Morgen in november 2017. Wij reageerden hierop destijds met een opiniestuk van onze directeur Bart Rogé waarin we de nadruk legden op een heel ander diverstiteitsverhaal bij de 'sociaal-sportieve praktijken'. In een recent artikel op StampMedia beaamt ook sportsocioloog Jeroen Scheerder (KU Leuven) dat deze praktijken meer aandacht verdienen vanuit het beleid.

Vorige maand heeft reporter Simon Van Den Bergh ons onderzoek en onze bevindingen rond sociaal-sportieve praktijken toegelicht in een artikel voor StampMedia. Ook professor Scheerder reageert daarin en hij ontkent het potentieel van sociaal-sportieve praktijken niet: ‘Integendeel. Maar als je een wetenschappelijk representatief staal neemt, merk je dat ze nog steeds fel in de minderheid zijn. Dat is het resultaat van ons onderzoek uit 2017, en valt niet te ontkennen. Wel verdienen ze meer aandacht vanuit het beleid. Eerder deden we onderzoek naar sociale innovatie bij the Belgian Homeless Football Cup en daar hebben we het potentieel empirisch kunnen vaststellen.'

Deze problematiek draait rond diversiteit, sociale uitsluiting en kinderen en jongeren. We vinden het daarom erg positief dat jonge reporters dit onderwerp opnieuw belichten en verduidelijken aan een breder publiek.