Erkenning van de maatschappelijke waarde van cultuur is broodnodig

item_left

item_right

Erkenning van de maatschappelijke waarde van cultuur is broodnodig

Ann

Met Arts in Society Award investeren Demos en Cera in participatieve kunstpraktijken. We prikkelen kunstenaars om maatschappelijke uitdagingen artistiek te vertalen en samen te werken met mensen in een kwetsbare positie. Dat deze projecten waardevol zijn en verbindend werken, staat buiten kijf, zowel voor de kunstenaars, de partnerorganisaties en de deelnemers, als voor de samenleving in haar geheel.

Daarom ondertekenen we graag dit pleidooi van de opleidingen sociaal werk en het brede sociaal werkveld. Het is een oproep voor een meer doordacht, menswaardig cultureel én sociaal beleid en voor erkenning van de maatschappelijke waarde van culturele praktijken. De geplande besparingen op cultuur, kunsten, zorg en onderwijs zijn verontrustend, er wordt op te veel fronten tegelijk én te veel bespaard.

Het stuk is ondertekend door docenten uit alle opleidingen sociaal werk in Vlaanderen, alsook door andere opleidingen en terreinen zoals onder meer cultuur en educatie, kunstagogiek en –educatie, autonome vormgeving, pedagogische wetenschappen, pedagogiek van het jonge kind, …

Lees hier het pleidooi.