Fonds Celina Ramos geeft steun aan projecten tegen sociale ongelijkheid

item_left

item_right

Fonds Celina Ramos geeft steun aan projecten tegen sociale ongelijkheid

Pieter

Broed je op een plan dat zich richt op de verbetering van de situatie van mensen met een maatschappelijke achterstand? Dan loont het de moeite om een subsidiedossier van het Fonds Celina Ramos in te dienen. Je kan tot en met 27 augustus indienen voor een budget tot 2500 euro.  

 Nithi Anand - CC by 2.0

Waarover gaat het? 

Het Fonds steunt initiatieven die werken naar mensen met een maatschappelijke achterstand, zowel economisch als sociaal. Het gaat om eenmalige steun van maximaal 2500 € aan initiatieven die een concrete verandering teweeg brengen. Het Fonds gaat vooral op zoek naar kleinschalige projecten die het verschil maken om iets te veranderen aan de situatie van kwetsbare mensen. De projecten hebben als doel om deze mensen sterker te maken zodat ze als volwaardige burgers kunnen participeren aan de samenleving. Deze projecten mogen nog niet opgestart zijn. De selectie van de ingezonden dossiers gebeurt 2 keer per jaar door een onafhankelijke jury. Het kandidaatsformulier moet telkens ingediend worden uiterlijk 25 februari of 27 augustus. Meer informatie over de oproep vind je hier

Voor wie?

Organisaties en personen die kleinschalige projecten opzetten. Die projecten beogen een rechtvaardige wereld voor de meest kwetsbaren. Hoewel de focus duidelijk ligt op projecten die vanuit de basis groeien worden projecten van grotere sociale organisaties niet uitgesloten voor financiële steun. Wel moet worden aangegeven op basis van welke noden het project is gegroeid, met een specifieke motiviatie waarom de kost niet kan worden gedragen door eigen middelen. Projecten die gedragen worden door politieke en levensbeschouwelijke (deel-)organisaties komen niet in aanmerking

Over het fonds Celina Ramos

Het Fonds Celina Ramos werd opgericht door een echtpaar met een uitgesproken engagement voor sociale rechtvaardigheid. Het realiseert deze doelstelling door projecten te ondersteunen en door ethisch te beleggen.