Gespreksstarters: drie filmpjes over lokale vrijetijdsparticipatie en mensen in armoede

item_left

item_right

Gespreksstarters: drie filmpjes over lokale vrijetijdsparticipatie en mensen in armoede

sarah

Je wilt een gesprek starten in jouw gemeente over vrije tijd en participatie van mensen in armoede? Gebruik dan onze reeks filmpjes over 'lokale netwerken vrijetijdsparticipatie'! In de korte video's zitten handvaten om te praten over hoe een lokaal netwerk mensen in armoede kan bereiken, hoe je zorgt voor goede relaties in dat netwerk en wat de rol is van een 'netwerkregisseur'. We geven je hier ook een pdf met vragen die je kan gebruiken in een nabespreking van de filmpjes.

De filmpjes en pdf kunnen gebruikt worden door lokale besturen, armoede- en sociale organisaties en vrijetijdsaanbieders. Gebruik ze in jullie sensibiliseringsacties, vormingen, gesprekstafels en onderhandelingen met bestuur en partners. Op die manier maak je jouw netwerksamenwerking concreter. De themas's in de filmpjes kan je los van elkaar gebruiken. Er is geen voorkennis nodig.

Alsmaar meer gemeenten willen niet meer verkokerd werken rond armoede. Ze starten daarom met een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie waarin ze de krachten bundelen voor complexe beleidsuitdagingen. Als ondersteuner van lokale netwerken horen we regelmatig heel wat vragen over de organisatie en aanpak in lokale netwerken. De reeks filmpjes en bijhorende pdf is een van de manieren waarop we op die vragen reageren.

We wensen jullie veel succes met dit educatief materiaal! Laat gerust weten hoe jullie dit gebruiken en of dit al dan niet geholpen heeft om een gesprek aan te knopen en te groeien als netwerk.

Meer verdieping vind je hier: vrije tijd in de netwerkgemeente
Vragen of nood aan ondersteuning? Mail naar lokalenetwerken [at] demos.be

Overzicht van de filmpjes:

1) Bekijk hier het Youtube filmpje over het abc van lokale netwerken:

 

2) Zie hier het Youtube filmpje over de rol van de netwerkregisseur:

 

3) En zie hier het Youtube filmpje over de kwaliteit van netwerkrelaties: