Gesprekstool: wat is fair?

item_left

item_right

Gesprekstool: wat is fair?

Ann

Met de gesprekstool Wat is fair? wil Kunstenpunt mensen sensibiliseren om op een eerlijke manier samen te werken in de beeldende kunsten: denk aan correct vergoeden, een veilige en inclusieve werkomgeving voorzien, transparant zijn over informatie en verwachtingen, elkaar kansen geven om te leren en te groeien, en samenwerken in vertrouwen.

Fair practices via fictieve cases

De tool bestaat uit 20 cases waarin telkens andere spelers en andere aspecten uit de beeldende kunsten aan bod komen zoals residenties, creatie, tentoonstellingen en verkoop. Door er met elkaar over te praten en naar anderen te luisteren word je je beter bewust van wat fair is en wat niet.

Eerlijk samenwerken bereik je via een gelijkwaardige dialoog tussen bijvoorbeeld een kunstenaar, een curator, een galerie, een verzamelaar, een museumdirecteur of een publieksmedewerker. Door er met elkaar over te praten en naar anderen te luisteren word je je beter bewust van wat fair is en wat niet.

  • Download hier de gesprekstool.
  • Lees hier meer over de gesprekstool van Kunstenpunt