Handvaten en een toolbox voor een veilige cultuur

item_left

item_right

Handvaten en een toolbox voor een veilige cultuur

Ann

Solidair met iedereen die strijdt tegen seksisme, racisme, ableïsme en discriminatie op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit en -expressie organiseert het platform Engagement zich als ondersteuner voor individuen en gemeenschappen die geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en/of oneerlijke praktijken in de kunsten. In hun werk benadert Engagement seksuele intimidatie en gendergerelateerd geweld door de lens van het intersectioneel feminisme.

ENGAGEMENT is een beweging onder leiding van kunstenaars die seksuele intimidatie, seksisme en machtsmisbruik in het Belgische kunstenveld aanpakt. De beweging werd opgericht in de nasleep van #MeToo (2017) nadat talloze gevallen van seksuele intimidatie aan het licht kwamen in de Belgische dansgemeenschap. Sindsdien is ENGAGEMENT uitgegroeid tot een georganiseerd platform dat actief is in alle artistieke disciplines, zowel in de professionele als in de educatieve sfeer.

Engagement ontwikkelde (o.a.) handvaten en een toolbox voor een veilige cultuur.

Toolbox: Safe(r) Meeting Culture

Deze toolbox stelt een aantal richtlijnen voor die volgens Engagement een constructieve, warme en gelijkwaardige vergadercultuur kunnen bevorderen. Ze doet suggesties voor een vergaderstructuur, geeft een aantal concrete tips & tricks voor interacties en eindigt met een paar zinnen "die het voor de hand liggende verklaren". Daarnaast besteedt ze aandacht aan de non-verbale dynamiek in een vergadering.

  • raadpleeg hier de toolbox

Handvaten

Ben je een werkgever/organisatie/instelling, les hier hoe je discriminatie, intimidatie en geweld in de professionele context voorkomt.