Hoe gaan zorgzame buurten om met diversiteit?

item_left

item_right

Hoe gaan zorgzame buurten om met diversiteit?

Bart Ketelslegers

Het is een thema waar heel wat buurten, maar ook lokale besturen mee te maken hebben. Inzetten op ontmoeting, verbinding en een krachtgerichte aanpak is belangrijk. Daarbij is ook het uitbouwen van sterke structuren en een netwerk van hulp- en dienstverlening cruciaal. We werkten mee aan dit filmpje van het departement Zorg waar twee Gentse zorgzame buurten, telkens een ander aspect van ‘zorgzaamheid’ in beeld brengen.

(c) Departement Zorg 

Vanuit Demos vinden we het belangrijk om af en toe over het muurtje te kijken. Toegankelijk maken van vrije tijd kan niet zonder tegelijk in te zetten op zorg, welzijn, een kwalitatieve woonomgeving,… Daarom werkten we mee aan de ondersteuning van zorgzame buurten in Vlaanderen en Brussel. Momenteel lopen er 132 zorgzame buurten met Vlaamse projectmiddelen en dit nog tot en met 29 februari 2024. Gedurende twee jaar werden/worden ze ondersteund in hun werking via vorming, praktijkontwikkeling en coaching. Meer info over de zorgzame buurten vind je hier.

Veel organisaties die vrijetijdsactiviteiten aanbieden en andere actoren zijn op zoek naar hoe ze met diversiteit aan de slag kunnen gaan. Diversiteit gaat niet enkel over het hebben van een andere achtergrond, maar is veel ruimer. Het gaat evenzeer om sociale klasse, inkomen, leeftijd, gezondheid…. Het bepaalt mee het risico op (maatschappelijke) kwetsbaarheid.

Twee buurten in Gent, Westveld en Dampoort, laten in dit filmpje zien hoe je kan omgaan met die diversiteit en hoe je mensen die kwetsbaar zijn een plek geeft in de wijk.

  • In de wijk Westveld organiseren ze burentafels. Buren ontmoeten elkaar in een positieve setting. Zo kunnen ze elkaar ook makkelijker aanspreken als er bijvoorbeeld beginnende problemen zijn.
  • In Dampoort ligt de nadruk op het versterken van het sociaal netwerk en het aanpakken van zorgnoden vanuit een sterke samenwerking tussen formele en informele zorgverstrekkers.