In het teken van andere kunst

item_left

item_right

In het teken van andere kunst

Ann

vzw Centrum Andere Kunst wil zo veel mogelijk initiatieven verzamelen die te maken hebben met de artistieke vorming en kunstzinnige uitingen van mensen met een beperking. Het Centrum Andere Kunst is een kennishub over de diverse uitingen van Andere Kunst, een magneet of kruispuntbank waar mensen of organisaties die actief bezig zijn met Art brut hun kennis kunnen delen en/of informatie kunnen uitwisselen.

De Andere Academie werd in 2000 in Torhout opgericht met als doelstelling ateliers op te starten voor mensen met een beperking. De ateliers Keramiek en Tekenen & schilderen werden opgenomen in het aanbod van de reguliere academie van Torhout. In 2022 werd De Andere Academie omgedoopt tot “Centrum Andere Kunst” en kreeg ze een nieuwe missie.

Benieuwd naar deze outsiderkunst waarbij de kunstenaars de regels van de conventionele kunstwereld negeren? En hoe ze buiten de marges hun eigen vormtaal en thematiek hanteren? Donderdagavond 30 maart is er een eerste vormende activiteit: Pierre Muylle houdt een lezing over Art Brut als opstap naar een bredere kunststroming.

Lees hier meer over de vzw en hun activiteiten.