#jongerenovercorona. Help mee om de stem van kinderen en jongeren te laten doorklinken

item_left

(c)kinderrechtencommissariaat

item_right

#jongerenovercorona. Help mee om de stem van kinderen en jongeren te laten doorklinken

Kris

De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt hun perspectief nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Daarom lanceren het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Verspreidt u de online-enquête zo ruim mogelijk mee, onder kinderen en jongeren en in uw netwerk?

(c)kinderrechtencommissariaat

De enquête peilt naar de ervaringen en behoeften van kinderen en jongeren in coronatijden. De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden. De enquête is gemaakt op maat van kinderen en jongeren en ze kunnen die dus in principe zeker alleen invullen. Helpt u de kinderen en jongeren om de enquête in te vullen als ze dat nodig hebben?  

Het is niet voor elk kind of elke jongere even eenvoudig om zo’n vragenlijst te begrijpen of te beantwoorden. De vragen zijn alleen in het Nederlands. Werkt u met kinderen en jongeren die hulp nodig hebben?Het is zeker oké als u de enquête als interview afneemt, telefonisch of op een andere digitale manier, en dat u dan zelf de antwoorden invult of aanvinkt. Dat kan in één keer of op verschillende momenten. Het invullen van de enquête duurt 5 tot 15 minuten en alle antwoorden zijn anoniem.

De enquête loopt van maandag 11 tot en met zondag 17 mei. De resultaten worden vertaald naar het beleid en bekend gemaakt op sociale media en op de websites van de initiatiefnemers: www.kinderrechtencommissariaat.be, www.kinderrechtencoalitie.be en www.keki.be.