Laureaten 7de editie Arts in Society Award

item_left

beeld AISA

item_right

Laureaten 7de editie Arts in Society Award

Ann

16 kunstprojecten zijn geselecteerd voor de 7de editie van Arts in Society Award. De weerhouden projecten starten vanaf januari 2021 en lopen ten laatste in december 2021 af. Een selectiecommissie boog zich in december van vorig jaar over de verschillende ingediende dossiers. We stellen hieronder graag kort de projecten voor.

De projectoproep van Arts in Society Award stimuleert jonge kunstenaars in verschillende disciplines om een participatief kunstproject te ontwikkelen dat inspeelt op een maatschappelijke uitdaging. Cera en Dēmos werken hiervoor sinds 2018 samen via gedeelde ambities om een maatschappelijke impact te realiseren in het domein Kunst en Cultuur.

Bij de gekozen projecten zijn in totaal 44 kunstenaars, 8 kunsthogescholen en 22 partnerorganisaties betrokken. Kort overzicht van de projecten:

   1. ‘Goed in uw vel zitten’

Lars Hiele, Noëmi Hazañas Escobar, Myrthe Kaljouw, Jasper Macken, Shana Roelants, Gijs Van Dromme, Finn Van Roon, Lies Verhaegen, Jesse Guldentops, Arevik Hakobyan, Patrick Gonçalves Teixeir en Lara Van den Bosch, Sint Lukas Antwerpen ism TEJO

Jonge kunstenaars creëren in een communicatieproject samen met kwetsbare jongeren via een visuele taal informatie over hun rechten in moeilijke (thuis)situaties om zo een positief zelfbeeld en welzijn te vormen.

   2. ‘Geef me een ku(n)s(t)’

Ruben Laureys, Luca School of Arts ism UPC KULeuven Campus Kortenber

Poëzie, muziek en tekenkunst worden verenigd door drie jonge kunstenaars samen met de deelnemers van dagcentrum Maarten in UPC KULeuven Campus Kortenberg via thema's als verlies, verbinding en verandering.

   3. ‘Bouwen van een leemoven’

Ella Claessen, Toon Boeckmans en Laura Op ’t Eynde, LUCA School of Arts & KASK ism vzw Christoforusgemeenschap.

Via een participatief buurtproject willen de kunstenaars een belevingsplek creëren door een oven te bouwen met mensen uit de gemeenschap.  Het proces van samenkomen, ontmoeten, maken, leren en uitwisselen vormt tegelijk een nieuw ruimtelijk, sociaal en artistiek element dat fungeert als baken.

   4. ‘Meerminder’

Wannes Vanspauwen, KASK ism Compagnie Tartaren

Hoe haal je meer kwaliteit uit het leven door het met minder te doen? De Tartaren geven je antwoord op deze vraag in een reeks van korte filmpjes met een individuele, korte en krachtige vertelling gegoten in een unieke audiovisuele ervaring. Het geheel vertelt een groter verhaal over onze samenleving, haar systemen, de verhoudingen tussen mensen en de keuzes die ze maken.

   5. Zonder titel

Klaas De Baere, Maya Lafere en Chiara Daneels, LUCA School of Arts & KASK, School of Arts ism Kunstwerkplaats De Zandberg

Johan Vanderschelden en Klaas De Baere, Ashley Anjuin en Maya Lafere & Klaus Compagnie en Chiara Daneels vormen drie kunstenaar duo’s in een gelijkwaardige samenwerking tussen kunstenaars met diverse praktijken. Centraal staat de dialoog. Dit traject zal resulteren in een toonmoment in O.666 in Oostende met een expositieboek rond hun werkmethodieken.

   6. ‘Applying the cinematherapy in adolescent’s education’

Hadil Alramli, Nathalie Rbeiz, Dhiaa Biya en Lennert Van Asselbergh, LUCA School of Arts ism Darna, Childfocus, Emanuel Hiel en de gemeente van Schaarbeek

Een groep tieners wordt betrokken in een cinema-therapie project waardoor ze meer inzicht en nieuwe perspectieven zullen krijgen over hoe ze obstakels kunnen overwinnen die hen verhinderen om echt gelukkig te worden en te veranderen.

   7. TAMARIS-TAMAYA PORTRAITS’

Anna IZQUIERDO GILABERT, LUCA School of Arts ism TAMARIS & TAMAYA

Een fotografie en zelfportret project met de tieners van Tamaris-Tamaya, een Jeugd Centrum in Brussel. Op een collectieve, geleide maar autonome manier zullen de jongeren hun eigen portret maken. Via fotografische experimenteren reflecteren ze over identiteit, adolescentie en zelf-representatie.

   8. ‘Binnenin’

Xandry van den Besselaar en Anna Dupon, RITCS & Koninklijk Conservatorium Antwerpen ism vzw KAOS

Tweemanscollectief VETO maakt audiokunst. ​Binnenin ​is deel van hun onderzoek naar de werkelijkheidsverschuiving van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door bij deze mensen ‘thuis’ te verblijven en hen te spreken willen ze inzicht krijgen in hun wereldperspectief.

   9. ‘Shaping the city’

Finlay Degrauwe, LUCA School of Arts ism vzw Toestand

Met dit project willen VZW Toestand en Finlay Degrauwe een platform creëren dat de eerste aanzet faciliteert naar het activeren van leegstaande ruimtes. Binnen dit project wordt er gewerkt rond de casus van Toestand International die in de zomer van 2021 een leegstaande ruimte wilt omvormen tot een ontmoetingsplek voor en door jongeren van verschillende achtergronden in Sarajevo.

   10. ‘Wool Works: Helping Hands’

Loeke Vanhoutteghem, School of Arts HoGent ism De Plantrekkerij, De Zuidpoort & Manoeuvre

In Gent leven mensen die een beetje warmte nodig hebben. In Gent grazen er ook schapen met een warme vacht. Wat als we de vuile wol van de schapen verwerken tot propere warme wol die de Gentste burgers kunnen gebruiken. Dit project is een zoektocht naar de afkomst van natuurlijke vezels die worden verwerkt en zo samen met vele handen een weefsel creëren tussen de omgeving en haar bewoners.

   11. ‘Karma’

Luckas De Groeve, Elle-Mieke Miseur en Dirk Banken, KASK & Conservatorium ism Het ScheldeOffensief

In Karma wordt non-verbaal of in een niet-bestaande taal uiting gegeven aan gevoelens binnen een theater-context met personen met een beperking.

   12. ‘Here and there’

Noémie SAINTANDRÉ, Koninklijk Conservatorium Antwerpen ism RodeKruis Opvangcentrum Linkeroever

Via muzikale workshops worden nieuwkomers uitgenodigd om liedjes en muzikale sferen te (her)creëren over verhalen en gevoelens die ze willen delen.

   13. ‘Studio 1 room/ Ik ben een kunstenaar’

Olivia Braeckman, Yorrik Oyen, Hanna Traest, Thu Thuy Tien Nguyen, Femke Delaere, Eelke Hinnekens en Joséphine Ledoux, LUCA School of Arts ism Grafitti vzw

Samen met jongeren in gemeenschapsinstellingen stellen wij de vraag ‘wie ben ik?.  Dit co creatief project over identiteit, maatschappelijke en artistieke expressie resulteert in een krant waarin gecommuniceerd wordt met de buitenwereld. 

   14. ‘Empowered Voices Mixxxtape’

Laura Oriol en Ikram Ettarrahi, KASK & Conservatorium ism UTSOPI

Empowered Voices Mixxxtape is een samenwerking met de organisatie UTSOPI om hun strijd voor de decriminalisering en destigmatisering van sekswerkers te ondersteunen. Het project wil sekswerkers een eigen kennis, taal en visuele representatie van hun empowerment geven door de creatie van een podcast/mixtape.

   15. 'The language of melodies’

Iratxe Ibaibarriaga, Koninklijk Conservatorium Antwerpen ism Cherut

Dit project wil via muziek bruggen slaan tussen mensen met verschillende talen in een vrouwengemeenschap. Het co creatief koorgezelschap geeft op het einde van het project een benefietconcert.

   16. Zonder titel

Joan Somers Donnelly, KASK School of Arts ism Manoeuvre

Samen met deelnemers van Manoeuvre stelt de kunstenaar een Library of Things samen, een selectie van objecten die door middel van spel, exploratie en improvisatie geactiveerd worden. Doel is om  gesprekken zonder woorden te voeren over politiek en maatschappij.

 

Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de projecten of meer info over de vorige edities? Zie www.artsinsocietyaward.be of volg Arts in Society Award op Instagram en Facebook.