Leer via JINT vluchtelingen betrekken bij internationale jeugdprojecten

item_left

foto_c_wereldspelers

item_right

Leer via JINT vluchtelingen betrekken bij internationale jeugdprojecten

Kris

Jeugdwerkers die actief vluchtelingen willen betrekken bij hun aanbod, kunnen dankzij JINT ontdekken hoe Europese samenwerking hen kan versterken. JINT werkte hiertoe een specifiek vormingstraject uit, inclusief een studiebezoek naar Zweden.

foto_c_wereldspelers

JINT?

JINT vzw stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties, over de landsgrenzen heen.

Wat?

In 2018 wil JINT maximaal inzetten om nieuwkomers en vluchtelingen te betrekken in de internationale projecten die ze subsidiëren en ondersteunen. JINT wil dit realiseren via een vormingstraject om organisaties en jeugdwerkers te informeren en te inspireren over de mogelijkheden om (inter)nationale projecten op te zetten met en over jonge vluchtelingen. In het bijzonder gaat het om projecten via het Europese subsidieprogramma Erasmus+ Youth in Action. Volgende elementen komen aan bod tijdens het traject:

 • Wederzijdse kennismaking, uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden, visies, methodieken.
 • De mogelijkheden en voordelen ontdekken van internationaal en van het EU subsidieprogramma Youth in Action in het bijzonder.
 • Vaardigheden ontwikkelen om concrete projecten (binnen Youth in Action) uit te werken – in samenwerking met internationale partners.
 • Studiebezoek aan Zweden : we bezoeken verschillende inspirerende projecten en organisaties die werken met vluchtelingen.
 • De mogelijkheid om een (inter)nationaal netwerk uit te werken.

Voor wie?

Jeugd- en jongerenwerkers, sociaal werkers (zowel professionelen als vrijwilligers, geen leeftijdsgrenzen) actief in organisaties die werken met nieuwkomers en/of vluchtelingen binnen de leeftijdscategorie 13-30 jaar.

Timing?

 • 20/06/2017 10u-13u: 1e bijeenkomst op JINT. Kennismaking met de groep en begripsafbakening: over welke doelgroep en welke soort projecten gaat het? Wat zijn verwachtingen, moeilijkheden, mogelijkheden? Wat is Youth in Action? Welke ondersteuning biedt JINT?
 • 2e bijeenkomst op JINT : februari 2018 (hiervoor volgt later een doodle) Op deze bijeenkomst word je verwacht als je geselecteerd bent voor Zweden.
 • 18- 21 April 2018 :  studiebezoek naar Zweden. Wissel uit met Vlaamse en andere internationale partners over mogelijkheden en over hun aanpak in het werken met de doelgroep. Maak kennis met Youth in Action projecten in de praktijk. Leg contacten met internationale partners voor toekomstige projecten.
 • april –dec 2018 : implementatiefase. Evaluatie van het studiebezoek en mogelijkheden voor de eigen organisatie. Bepalen van extra trainingsnoden. Concrete uitwerking van mogelijke projecten.

Praktisch?

 • De bijeenkomsten op JINT zijn gratis. Deelname aan het internationale studiebezoek kost je organisatie € 50 per persoon (verminderde bijdrage kan indien nodig besproken worden). Er is plek voor ongeveer 10 werkers uit Vlaanderen/Brussel. Er volgt dus nog een selectie (einde januari 2018 weet je of je geselecteerd bent )
 • Ervaring met het Erasmus+ Youth in Action programma is geen vereiste.
 • Ken je nog andere geïnteresseerden? Stuur hen dan zeker deze informatie door.
 • Info & inschrijven voor dit traject kan via karlien.leroux [at] jint.be - 02/209 07 20
 • Meer info over onze werking: www.jint.be, www.youthinaction.be

Inschrijven?  

Doe je voor 18/01 via deze link (in je beste Engels en zo concreet mogelijk)

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/st...