Lokaal netwerk Maldegem over de kracht van continuïteit in netwerksamenwerkingen

item_left

item_right

Lokaal netwerk Maldegem over de kracht van continuïteit in netwerksamenwerkingen

sarah

In deze blogreeks onderzoeken Demos en publiq hoe het lokaal netwerk en de UiTPASwerkgroep toeleiding zich tot elkaar verhouden. Aan de hand van 5 interviews krijgen we inzichten in het ontstaan van werkgroepen en overlegstructuren die naast elkaar of complementair werken rond vrijetijdsparticipatie. 

In het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen ligt de landelijke gemeente Maldegem. Maldegem startte met zijn lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie in 2010. De eerste voorbereidende gesprekken vonden al plaats in 2008. Één van de eerste initiatieven rond vrijetijdsparticipatie was de Participatiecheque die later omgevormd werd tot een Participatiepas en nog later uitgroeide tot UiTPAS. In 2018 stapte Maldegem in bij de bestaande UiTPASregio Meetjesland die verbonden is aan Comeet, een overkoepelend orgaan dat cultuuroverleg faciliteert in de Meetjeslandse gemeenten. In 2020 diende Maldegem een dossier in voor een eigen UiTPASgemeente. 

Sinds 2013 staat Ilona Van Canneyt aan het roer van het netwerk. Dit deed ze eerst vanuit haar functie als jeugdconsulent en sinds vorig jaar als diensthoofd Vrije Tijd. Ze vertelt ons dat Delphine Denys, sinds de transitie naar een eigen UiTPASregio, de UiTPAScoördinator is. Net als haar voorganger is ze inclusieambtenaar, een functie verbonden aan het Sociaal Huis. In het lokaal netwerk van Maldegem vertrekken ze vanuit twee werkgroepen. Enerzijds het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en anderzijds de werkgroep UiTPAS. In de werkgroep vrijetijdsparticipatie ligt de focus op de inbreng van de sociale partners en armoedeverenigingen. Het thema toeleiding en mensen in armoede komt hier uitvoerig op de agenda. 

Ilona weet ons te vertellen dat er verschillende kleine dingen zijn die je kan doen om mensen in armoede te betrekken tijdens overlegmomenten. Zo gaan de vergaderingen door op donderdagmiddag om zo optimaal mogelijk af te stemmen op de vrijwilligers van de Welzijnsschakel. “Vroeger gaf ik enkel de agendapuntjes op voorhand door zonder bijkomende uitleg”, vertelt Ilona. Ze merkte dat de vergaderingen voor de armoedevereniging niet altijd duidelijk waren. Onder collega’s worden vaak specifieke termen, afkortingen of namen van verantwoordelijken gebruikt die bij de armoedevereniging niet altijd gekend zijn. Het leek Ilona een goed idee om haar uitgeschreven voorbereiding van de vergadering op voorhand door te sturen. Door meer context te geven merkt ze dat de agenda voor iedereen aan tafel nu veel duidelijker is.

De thema’s communicatie, IT en operations komen aan bod in de werkgroep UiTPAS. De communicatiedienst, UiTloket en de vrijetijdsdiensten komen hier samen om vooral de praktische kant van UiTPAS te bespreken. De Welzijnsschakel sloot in het begin ook aan bij deze overlegmomenten, maar haakte na een tijdje af door de technische aard van de vergaderingen. Dit was voor Ilona een duidelijk signaal dat het anders moet. Nu is UiTPAS een vast agendapunt tijdens de werkgroep participatie. Ilona geeft een beknopte stand van zaken met voldoende ruimte voor de vragen en suggesties van mensen in armoede. Op die manier kunnen ervaringsdeskundigen zelf agendapunten voorstellen voor de werkgroep UiTPAS. Welzijnsschakel blijft uiteraard altijd welkom op de werkgroep UiTPAS. Deze verandering wil inspraak mogelijk maken en tegelijkertijd rekening houden met vergadermoeheid. 

Ilona gelooft in de kracht van continuïteit. Op sommige vergaderingen valt er misschien minder te zeggen, toch is het belangrijk om elkaar te blijven zien. Ze raadt andere regisseurs aan om goed te luisteren naar de adviezen uit het lokaal netwerk en er ook echt iets mee te doen. Verder is het ook belangrijk om iedereen betrokken te houden. Daarvoor spreek je collega’s best persoonlijk aan en stimuleer je hen om initiatief te nemen.