Minister van Cultuur Jambon stelt nieuwe strategische visienota Kunsten voor

item_left

item_right

Minister van Cultuur Jambon stelt nieuwe strategische visienota Kunsten voor

an

Beeld: Steven Pisano - CC BY 2.0

Wat is de strategische visienota Kunsten?

De strategische visienota is de verdere uitwerking van de beleidsnota Cultuur, en houdt rekening met de beleidslijnen van het Vlaams Regeerakkoord. De visienota wordt opgemaakt in opdracht van  de Vlaamse  Regering en wordt voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Met deze visienota legt Vlaams Minister van Cultuur Jan Jambon zijn strategische visie op het beleidskader voor de Kunsten vast. Om de aanpassingen aan het Kunstendecreet door te voeren en voldoende ruimte te voorzien voor overleg en reflectie, zal de subsidieronde van 1 december 2020 met maximaal één jaar uitgesteld worden.

De krachtlijnen van het beleid zijn:

  1. Het duurzame en dynamische kunstenlandschap –meerstemmigheid in alle opzichten
  2. Een vierledige structuur binnen het kunstenecosysteem
  3. Uniciteit & landschapszorg
  4. De individuele kunstenaar als hoeksteen van het landschap
  5. Excelleren in innovatie & meesterschap
  6. Internationalisering
  7. Het ondernemerschap in de kunstensector verstevigen
  8. Kunst als gemeenschapsvormende hefboom
  9. Planlastvermindering, administratieve vereenvoudiging en digitalisering

DNA van participatie?

In welke mate hebben participatieve kunstpraktijken hun DNA via kruisbestuiving kunnen doorgeven aan het brede kunstenveld en welke spanningsvelden en overlevingsstrategieën bepalen de toekomst van deze praktijken in de komende jaren? In mei 2020 plande Demos een publiek debat over het DNA van participatie ism de sociaal-artistieke organistie Unie der Zorgelozen, die hun vijfentwintigjarig bestaan vieren. Dit debat kan door de huidige maatregelen rond het coronavirus niet doorgaan en wordt verplaatst naar een latere datum. Lees de artikelenreeks DNA van participatie hier.

In tussentijd leggen we ons oor te luister in het werkveld om te horen hoe de strategische visienota Kunsten daar gelezen en geïnterpreteerd wordt.