Move Beyond: Hoe het organiseren van sport sociale inclusie kan bevorderen

item_left

Move Beyond - on Integration of Refugees through Sport

item_right

Move Beyond: Hoe het organiseren van sport sociale inclusie kan bevorderen

bart

Deze maand ging Move Beyond van start: een gloednieuw Europees project rond sociale inclusie van mensen die op de vlucht zijn. Move Beyond focust op opportuniteiten en uitdagingen die sociale organisaties en sportorganisaties ervaren wanneer ze samenwerken naar en voor deze doelgroep. De volgende twee jaar volgen we vanuit Demos 8 organisaties uit 4 landen. Hun ervaring moet andere sportaanbieders op weg helpen. 

(Lees verder onder de afbeelding)

Move Beyond - on Integration of Refugees through Sport

Beeld: (cc) Kris Krüg

Begin februari nam Demos deel aan een startbijeenkomst van Move Beyond in Kopenhagen. Dat was het startschot van een twee jaar durende samenwerking tussen 8 organisaties en 3 ‘kennispartners’ uit 5 verschillende Europese landen. Demos is betrokken als kennispartner, samen met een Deense universiteit en ISCA, de Deense projectleider. 

De 8 organisaties vormen duo’s uit 4 landen: telkens per land een sportorganisatie en een sociale organisatie. Ze krijgen de opdracht om een pilotproject op te zetten. Via de verschillende pilots willen we kennis inwinnen rond sociale inclusie via sport. Hoe kunnen mensen die op de vlucht zijn via sport vlot betrokken geraken in en op de lokale gemeenschap waarin ze terrecht komen? 

Onze collega Zakayo Wandoloh doet het voorbereidend onderzoek binnen dit project. Hij gaat op zoek naar de drempels die sport- en niet-sportorganisaties ondervinden wanneer ze samenwerkingen opzetten. Zakayo zal de organisaties ook bevragen op het soort van activiteiten dat wordt ontwikkeld en het participatieniveau dat ze ambiëren (deelnemer, vrijwilliger, bestuurder…) 

Naast ASPIRE landt er binnenkort dus een tweede Europees project in Vlaanderen dat organisaties en lokale besturen wil oriënteren op sport & vluchtelingen. Specifieke focus in Move Beyond ligt op samenwerking tussen sportieve en niet-sportieve organisaties. En hoe het verenigen en organiseren van sport sociale inclusie kan bevorderen.  

Rachel Payne van ISCA, de trekkende partner van Move Beyond, schreef dit artikel over onze startbijeenkomst en de doelstellingen van het project. 

Ontwikkel je een sportaanbod samen met, of voor mensen die op de vlucht zijn? Is sociale inclusie een uitdaging binnen je sportwerking? Werk je vanuit sport samen met sociale organisaties die zich richten op mensen die op de vlucht zijn? Deel je inzichten met ons. Contacteer Zakayo