Nationale Loterij lanceert projectoproep 'Sport en Cultuur als hefboom in de strijd tegen armoede'

item_left

Foto via nationale-loterij.be - Delpixel , Barbara Bechtloff

item_right

Nationale Loterij lanceert projectoproep 'Sport en Cultuur als hefboom in de strijd tegen armoede'

bart

Vele jaren reeds verleent de Nationale Loterij subsidies aan talrijke instellingen en organisaties actief in de sociale sector. Zo draagt ze haar steentje bij tot de realisatie van projecten inzake armoedebestrijding. Dit jaar is zo een budget van 3.200.000 euro opzij gezet voor twee projectoproepen. Eén helft van dat budget gaat naar projecten rond voedselhulp. De ander helft gaat naar sport- en cultuurprojecten die ook een hefboom zijn in de strijd tegen armoede. 

Foto via nationale-loterij.be - Delpixel , Barbara Bechtloff
1.600.000 euro voor 'Sport en Cultuur als hefboom in de strijd tegen armoede'

Deze projectoproep heeft tot doel nieuwe initiatieven te steunen die mensen in armoede willen aanmoedigen deel te nemen aan sportactiviteiten of culturele initiatieven ter bevordering van de sociale inclusie. De oproep wil organisaties aanmoedigen om innoverende voorstellen in te dienen waarbij sportdeelname en cultuurparticipatie dienen als hefboom tegen armoede en ter bevordering van sociale en stedelijke cohesie. 

Enkel vzw's, (coöperatieve) vennootschappen met sociaal oogmerk en stichtingen van openbaar nut kunnen intekenen op de oproep. Met uitzondering van OCMW’s, zijn openbare instellingen en de gemeenten uitgesloten van deze projectoproep. 

Je mag slechts één voorstel indienen. De toegekende subsidie zal niet meer bedragen dan 80 procent van de totale voorlopige begroting van het geselecteerde project en bedraagt maximaal 75.000 euro. Tot 50.000 euro mag worden begroot voor de aankoop van uitrusting en materiaal. Alle structurele werkings- en personeelskosten worden uitgesloten van financiering. Tijdelijke werkings- en/of personeelskosten komen in aanmerking voor financiering tot 30 procent van het toegekende subsidiebedrag. 

Deze projectoproep komt er op initiatief van minister van Begroting Sophie Wilmès, belast met de Nationale Loterij, en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir. De oproep loopt van 8 juni tot 6 juli 2018 om 12.00 uur ’s middags. Geïnteresseerde organisaties kunnen hun kandidatuur online indienen tegen uiterlijk 6 juli. 

Op zoek naar coaching? 

Demos adviseert je graag. Op inhoudelijk vlak kan je Demos steeds contacteren voor gratis informatie en advies. Bij voorkeur betrek je ons bij je eerste, embryonale idee, nog voor je het in een aanvraagdossier hebt gegoten. Demos coacht heel specifiek projecten die samen met mensen uit kansengroepen tot stand komen. 

Voor specifieke zakelijke informatie (begroting, kosten...) en vragen rond de procedure (formulier, ict, tijdslijn...) verwijzen we door naar de subsidieverstrekker: 02.508.85.86 of vraag [at] mi-is.be