Oproep: Nike Community Impact Fund (2020)

item_left

item_right

Oproep: Nike Community Impact Fund (2020)

Pieter

Via een nieuwe projectoproep wil het Nike Community Impact Fund initiatieven steunen die sport inzetten als middel om kwetsbare kinderen aan te zetten tot bewegen en sporten om hen uit een isolement te halen. Indienen kan tot en met 20 januari 2020, voor een financiële steun van 3000 tot en met 6000 euro.

 travis - cc by 2.0

Waarover gaat het?

Het beoefenen van sport en andere fysieke activiteiten kunnen een heel goed middel zijn om sociale vaardigheden aan te leren. Maar om tal van redenen zijn sommige kinderen en jongeren geïsoleerd en maken ze niet altijd integraal deel uit van de samenleving. Kinderen en jongeren uit kansarme milieus, met een fysieke of mentale beperking, met een migratieachtergrond, met psychische problemen, vluchtelingen en nieuwkomers,… vinden niet steeds de weg naar een regelmatige beweging of sportbeoefening.

Via deze projectoproep wil het Nike Community Impact Fund duurzame initiatieven steunen die investeren in gemeenschappen en die sport of beweging gebruiken om kinderen en jongeren uit een isolement te halen en (nog) beter te integreren in de samenleving.

Geselecteerde projecten kunnen een financiële steun krijgen tussen 3.000 en 6.000 euro. Er is een totaalbudget van 100.000 euro.

Voor wie?

Verenigingen en clubs (zoals een vzw of ngo) uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant kunnen een project indienen. De projecten moeten kwetsbare kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar aanzetten tot bewegen of sporten om hen uit een isolement te halen. Commerciële projecten worden niet aanvaard binnen deze oproep. Partnerschappen tussen sport- en andere verenigingen en -initiatieven zijn toegestaan. Ook partnerschappen met scholen en lokale autoriteiten zijn welkom, op voorwaarde dat de vzw of ngo de aanvraag indient. Scholen of lokale autoriteiten kunnen zelf geen project indienen.

Praktisch:

  • Indienen kan tot en met 20 januari 2020
  • Financiële steun: 3000 tot en met 6000 euro
  • Voor specifieke vragen: Ann Demol - 02 549 02 64
  • Om het kandidaatsformulier in te vullen, kan je hier klikken: oproep Nike Community Impact Fund België (Hier moeten kandidaten eerst een account maken)