Oproep - Versterk jouw participatieve kunstpraktijken met het Cera Impulsprogramma

item_left

item_right

Oproep - Versterk jouw participatieve kunstpraktijken met het Cera Impulsprogramma

an

Wil jij participatieve kunstpraktijken beter uitdragen in jouw sector? Mis je tijd, methoden, een netwerk of personeel om beter te werken met mensen in een kwetsbare positie? Of heb jij net die expertise waarmee je andere organisaties kan versterken? Dien dan een trajectvoorstel in voor het Cera Impulsprogramma.

Demos en Cera gaan in dit programma samenwerkingsverbanden tussen organisaties in het kunstenveld begeleiden tijdens een 3-jarig experimenteel traject. Elk van de zes geselecteerde trajecten krijgt onze expertise en een budget van 45.000 euro.

Voor wie?

 • Organisaties met een participatieve kunstpraktijk, met kwetsbare doelgroepen als kernactiviteit
 • Sociale organisaties actief binnen de welzijns- en zorgsector die vanuit hun dagelijkse werking in contact zijn met mensen in een kwetsbare positie
 • Organisaties in het kunstenveld, cultuur- en gemeenschapscentra

Doelen van het Cera Impulsprogramma:

 • Participatieve kunstpraktijken en organisaties verdiepen en versterken
 • Gelijkwaardige samenwerking tussen organisaties mogelijk maken vanuit een gemeenschappelijk belang, naar ieders vermogen
 • Duurzame partnerschappen creëren
 • Lerend netwerk opzetten met impact op andere organisaties en op sectorniveau
 • Bijdragen aan de cultuurparticipatie van mensen in een kwetsbare positie

Voorwaarden en deadline indiening

Alle informatie over de indieningsprocedure, de beoordelingscriteria en het begeleidingstraject lees je in de conceptnota van het Cera Impulsprogramma en kan je downloaden onderaan deze pagina.
De trajectvoorstellen worden ten laatste op 1 maart 2019 ingediend. Een onafhankelijke jury buigt zich nadien over de kandidaturen.
Er kunnen 6 trajecten worden goedgekeurd die kunnen starten vanaf 1 september 2019.

Infosessies

Cera en Dēmos organiseren 3 infosessies over het Cera Impulsprogramma. Je krijgt dan meer uitleg bij de doelstellingen en beoordelingscriteria en we geven een concrete oefening waardoor je je voorlopige idee voor een trajectvoorstel kan aftoetsen of op nieuwe ideeën kan komen.

De regionale infosessies gaan door op volgende momenten:

 • donderdag 24 januari 2019 in Brussel
 • woensdag 30 januari 2019 in Gent
 • donderdag 31 januari 2019 in Antwerpen

Klik hier voor meer info en inschrijving.

Vragen?

Contacteer de coördinatoren van het Cera Impulsprogramma:

An Van den Bergh - an.vandenbergh [at] demos.be - T.+32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)474 64 98 03
Ann Van de Vyvere - ann.vandevyvere [at] demos.be - T.+32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)468 12 69 90

 

 

Sinds september 2018 bundelen Cera en Démos de krachten voor Arts in Society Award en het Cera Impulsprogramma. Cera en Dēmos hebben gedeelde ambities wat betreft het realiseren van maatschappelijke impact in het domein Kunst en Cultuur.