Oproep: We zoeken goede praktijken en inzichten over hoe om te gaan met racisme en discriminatie!

item_left

item_right

Oproep: We zoeken goede praktijken en inzichten over hoe om te gaan met racisme en discriminatie!

aline

Ingaan tegen racistische en discriminatoire uitspraken en handelingen is urgent, maar niet gemakkelijk. Daarom start Demos, samen met verschillende jeugd-, cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties het project ‘Speak Out / Act In’. Iedereen die werkt met kinderen en jongeren moet een veilige omgeving kunnen garanderen en weten hoe je een vuist kan maken tegen racisme en discriminatie. Demos zoekt mensen en organisaties die daar ervaring in hebben.

Onrechtvaardige en ongelijke behandeling van kinderen en jongeren geraakte de voorbije maanden hoog op de agenda van heel wat organisaties. Nieuw is dit niet. Onder impuls van onder andere de Kinderrechtencoalitie en verschillende jeugdwerkorganisaties werd er al hard gewerkt om de sensitiviteit en weerbaarheid van jeugdwerkers en vrijwilligers op dit thema te versterken. Zij nemen de lead in ‘Speak Out / Act In’. Maar ook in andere sectoren worden strategieën ontwikkeld.

Het project brengt verschillende benaderingen samen. Daarom deze oproep. We bouwen verder op wat er is. We willen bekijken wat best werkt, in welke context en op welke manier.

Op basis van een inventaris en een nodenanalyse achterhalen we waar extra inspanningen nodig zijn. Daarvoor willen we samen met het werkveld bestaande strategieën verder uitwerken en nieuwe ontwikkelen. We werken toe naar een concreet handelingskader voor organisaties die werken met en voor kinderen en jongeren en concrete tools om medewerkers en vrijwilligers op dit thema te versterken.

Deel je kennis en ervaringen

Hoe garandeert jouw organisatie een veilige omgeving? Hoe maakt jouw organisatie een vuist tegen racisme en discriminatie? Hoe versterkt jouw organisatie medewerkers en vrijwilligers op dit thema?

We zoeken uitgewerkte methodieken, vormingen en strategieën. Maar ook getuigenissen van slachtoffers van racisme en discriminatie, van omstaanders en bondgenoten. Goede, maar ook slechte praktijkvoorbeelden kunnen ons op weg helpen. Misschien ken je organisaties en initiatieven, in België of in het buitenland, die je inspirerend vindt. Speel ook dat gerust door!

We benaderen elke aanmelding zonder oordeel. Is de strategie binnen je organisatie nog pril of juist heel stevig? Het maakt niet uit. Lijkt je getuigenis of ervaring klein en onbelangrijk? Dat is het zeker niet. We bouwen verder op de ervaringen die er zijn om er samen sterker in te worden. 

Praktisch

Om een goed overzicht te houden van alle aanmeldingen vragen we je dit formulier te gebruiken. We vragen daarin je contactgegevens om ons later verder te kunnen informeren. Op elke aanmelding garanderen we anonimiteit.

Over ‘Speak Out / Act In’

Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun van het Agentschap Binnenlands bestuur in het kader van het Horizontaal Integratie en Gelijke Kansen beleidsplan 2020-2024. Het loopt van januari 2021 tot november 2023. Dit jaar werken we toe naar onder andere een hackathon-event. Wil je graag op de hoogte blijven van dit project? Dat kan je ook laten weten via het formulier.