Oproep: word mede-eigenaar van het label 'Kindvriendelijke steden en gemeenten'

item_left

item_right

Oproep: word mede-eigenaar van het label 'Kindvriendelijke steden en gemeenten'

bart

Bataljong en het Departement Cultuur, Jeugd en Media zijn op zoek naar organisaties die de stuurgroep van het label Kindvriendelijke steden en gemeenten willen vervoegen. Tot en met 2 december kan je je kandidaat stellen om toe te treden tot de stuurgroep van dit label.

In een kindvriendelijke stad of gemeente, zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburgers. Ze geven actief vorm aan de samenleving en worden duurzaam betrokken op het beleid van de stad of gemeente. Het label engageert lokale overheden om vanuit de stem en betrokkenheid van kinderen en jongeren een beleid te ontwikkelen dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. Een kindvriendelijk beleid is een horizontaal beleid dat gaat over alle levensdomeinen van kinderen en jongeren en werkt integraal.

Kindvriendelijkheid is ook een dynamisch, veranderlijk proces waarin steeds nieuwe aspecten en uitdagingen worden toegevoegd. Daarom is een stuurgroep met multidisciplinaire expertise een noodzaak. Die expertise helpt het draagvlak voor het label te vergroten en om met voldoende meedenk-kracht steden en gemeenten scherp te houden. Daarom zoeken Bataljong en het Departement Cultuur, Jeugd en Media organisaties die de stuurgroep van het label Kindvriendelijke steden en gemeenten willen vervoegen.

Een kindvriendelijke stad of gemeente verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. De stuurgroep is eigenaar van het label en verantwoordelijk voor het uitdragen van de filosofie rond kindvriendelijkheid. De stuurgroep bestaat uit zes à twaalf organisaties en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en beschikt als groep over een gevarieerd palet aan expertise, met nadruk op kennis van en voeling met:

  • Kinderrechten en opties tot toepassing ervan;
  • Lokaal beleid;
  • Leefwereld van kinderen en jongeren;
  • En de maatschappelijke evoluties daarbinnen.

Let wel: lokale besturen kunnen zich geen kandidaat stellen, maar zullen structureel worden geraadpleegd door de stuurgroep.

Tot en met 2 december kan je je kandidaat stellen om toe te treden tot de stuurgroep. In de links onderaan dit bericht kan je informatie vinden over wat je hiervoor moet doen. Meer informatie over de kandidaatstelling kan je inwinnen bij Imke Pichal van Bataljong. Demos is jurylid van het label. Ook Bart Rogé kan je ook meer vertellen over de werking van het label.