Petitie voor behoud opleiding ervaringsdeskundigen

item_left

item_right

Petitie voor behoud opleiding ervaringsdeskundigen

inge

Link vzw is gestart met een petitie voor het behoud van de opleiding 'Ervaringsdeskundige in armoede' als een essentieel onderdeel in armoedebestrijding. Het kabinet van het ministerie van Onderwijs deelde onlangs aan Link vzw mee dat de ondersteuning voor deze opleiding wordt stopgezet. 

Beeld: (c) Link vzw

In het armoededecreet (2003) staat participatie van mensen in armoede centraal. De Link vzw is erkend voor de coördinatie en ondersteuning van de opleiding en de inzet van ‘Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale uitsluiting’. De Link vzw ontving subsidies vanuit het ministerie van Onderwijs om de opleiding te coördineren en ondersteunen. 20 jaar geleden heeft De Link vzw de methodiek ervaringsdeskundigen ontwikkeld voor het opleiden en professioneel inschakelen van mensen die opgroeiden in kansarmoede. Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting kunnen in een organisatie mee bouwen aan het overbruggen van de kloof tussen mensen in armoede en de maatschappij.

Deze opleidingsmethodiek kwam aan bod in het regulier volwassenenonderwijs en werd aangeboden in vijf Centra voor Volwassenenonderwijs. In de opleiding gaat veel aandacht naar leren werken in gelijkwaardige dialoog.

Ervaringsdeskundigen nemen twee soorten taken op:

  • De ervaringsdeskundige gaat in dialoog met collega’s, de organisatie en het beleid om het inzicht in de leefwereld van mensen in armoede te verhogen.
  • De ervaringsdeskundige participeert in de activiteiten van de organisatie ter bestrijding van armoede, maar steeds vanuit zijn eigen invalshoek. Dit gaat over cliëntgerichte taken.

Wie graag mee wil ijveren voor het behouden van de opleiding ervaringsdeskundigheid kan hier de petitie ondertekenen.