Pictogrammen voor een museumbezoek

item_left

de pictokaart toont hokjes vol picto's voor in het museum

item_right

Pictogrammen voor een museumbezoek

Turid

De museum-pictokaart is een kaart vol met plaatjes, we noemen dat pictogrammen. Hiermee kan iedereen zich duidelijker maken, zeker wanneer dat met gesproken of gebarentaal niet (goed) lukt. Denk hierbij aan mensen met een mensen die niet spreken, een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben, mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), mensen met autisme, nieuwkomers en mensen met dementie of afasie. Door te communiceren met en de pictogrammen en het ABC kunnen zij en hun omgeving zich beter uiten.

Deze museum-pictokaart kan je gratis downloaden dankzij ISAAC-NF en EMB Nederland. Hij is is april 2024 herzien in samenwerking met de Museumvereniging. In overleg met hen is ook de naam gewijzigd en het ABC toegevoegd. EMB Nederland is de landelijke belangenbehartiger voor mensen met een ernstige meervoudige beperking en hun verwanten.

De organisaties vragen musea om de picto-kaart actief te gaan gebruiken.

Klik hier voor meer informatie en vind er de picto-kaart om te downloaden.