Politiseren kan je leren bij Uit De Marge / CMGJ

item_left

foto(c)Tim_Pierce

item_right

Politiseren kan je leren bij Uit De Marge / CMGJ

Kris

Binnen het jeugdwelzijnswerk is er een grote noodzaak om politiserend te werken. Jeugdwelzijnswerkers werken spontaan politiserend. Ze maken bijvoorbeeld de gedeelde ervaring van racisme collectief, door het te benoemen. Of ze benoemen het structurele karakter van sommige drempels en onrecht waar jongeren op stoten. Ook leggen jeugdwelzijnswerkers een stevig fundament voor politiserend werk door een goede vertrouwensrelatie uit te bouwen.

Maar hoe je vanuit die vertrouwensband verder gaat, daarover reikt Uit De Marge / CMGJ op haar website veel concrete tips en werkvormen aan. Ook ontwikkelde ze een trajectboekje voor jeugdwelzijnswerkingen.

foto(c)Tim_Pierce

Agitate – educate – organize

Het trajectboekje wil handvaten bieden aan jeugdwelzijnswerkers om als facilitator op een gestructureerde manier van probleemstelling tot actie te komen, met een groep jongeren uit het jeugdwelzijnswerk. De inspiratie van deze bundel werd gehaald in de wereld van de vredes- en andere activisten en bij jeugdwelzijnswerkingen die al veel langer sterk politiserend werk leveren. Uit De Marge / CMGJ (UDM) kiest ervoor om het principe agitate – educate – organize te volgen:

  • Agitate: jongeren bewustmaken van hun maatschappelijke positie en van de structurele aard van het onrecht dat ze ervaren.
  • Educate: wat zijn de oorzaken en wat de gevolgen? Kloppen onze indrukken? Waar hebben we zelf macht over en waar zit de macht die wij niet hebben?
  • Organize: jongeren en eventueel derden samenbrengen, verenigen om een standpunt in te nemen en uit te dragen, met het oog op (sociale) verandering.

UDM heeft het trajectboekje opgebouwd uit verschillende stappen of fases. Chronologisch dus. Elke stap vertegenwoordigt een denkoefening die de facilitator door moet als die op het einde een actie wilt opzetten die vanuit juiste informatie vertrekt, de juiste toon aanhoudt en de juiste ontvanger voor ogen heeft. 

UDM geeft het trajectboekje niet in één keer prijs. Ze willen dat gebruikers de tijd krijgen en nemen om op het gemak kennis te maken met een aantal principes en werkvormen. Daarom zullen ze de komende maanden druppelsgewijs werkvormen en volgende stappen online publiceren. Houd daarom zeker hun Facebookpagina en website in de gaten. 

De eerste editie verscheen in december 2018 en staat in het teken van de voorbereiding: van het zicht krijgen op het oude, om te kunnen streven naar het nieuwe.

De concrete tips en werkvormen van UDM kan je hier vinden.

Maak een mapje aan op de computer, haal een ringmap bij de kringwinkel en leg een heuse, hoogst gepersonaliseerde ‘politiserend werken’-map aan. Vul aan met eigen gevonden werkvormen, teksten, verslagen van probeersels, enzovoort. En maak er werk van!