Pro League stelt actieplan voor om racisme uit stadions te bannen

item_left

item_right

Pro League stelt actieplan voor om racisme uit stadions te bannen

hasna

Na verschillende gevallen van racistische preekkoren in het Belgische eersteklassevoetbal, stelde het management van de Pro League een nota op die 'kwetsende en discriminerende gezangen' uit de stadions moet houden. De Pro League vraagt het bondsparket om deze zaken niet meer te behandelen via minnelijke schikking, maar dat clubs vanaf nu zouden opgeroepen worden voor de bevoegde disciplinaire kamer.

Clubs uit de Pro League die met racistische spreekkoren en acties geconfronteerd worden in hun stadions worden nu verwacht deze systematisch en ondubbelzinnig te veroordelen. Zij moeten nu actief, met behulp van de veiligheidsdiensten, op zoek gaan naar degenen die zich schuldig maken aan deze inbreuken. Een persbericht geeft mee: "Zonder te wachten op een eventuele toepassing van de voetbalwet zullen clubs proactief handelen en personen die zich schuldig maken aan deze overtredingen een stadionverbod opleggen van minstens 1 voetbalseizoen. De Raad van Bestuur van de Pro League herinnert er bovendien aan dat de scheidsrechter naar aanleiding van deze spreekkoren of acties de wedstrijd tijdelijk of definitief kan schorsen, met ernstige gevolgen voor de clubs in kwestie (schadevergoeding van 25.000 euro tot 50.000 euro, een wedstrijd achter gesloten deuren of gedeeltelijke sluiting van tribunes,…)."

Stijn Van Bever, CSR-manager van de Pro League, werd bevoegd om elk van de 24 Pro League clubs te contacteren om de procedure van de burgerrechtelijke uitsluiting uiteen te zetten en om preventieprogramma’s uit te werken. Personen die zich schuldig maakten aan dergelijke spreekkoren en acties en die naar aanleiding hiervan met een stadionverbod gesanctioneerd worden, zullen verplicht worden om specifieke vormingen te volgen vooraleer ze nog toegelaten worden in de stadions.

Beeld: CC BY-ND 2.0 - Tim Snell