Projectoproep Armoedebestrijding en sociale inclusie

item_left

item_right

Projectoproep Armoedebestrijding en sociale inclusie

Pieter

Jeremy Noble - cc by 2.0

De Nationale Loterij lanceert een projectoproep met als thema 'Armoedebestrijding en sociale inclusie'. Organisaties kunnen tot vrijdag 29 april 2022 om 12 uur indienen voor projecten tot 25.000 euro. Je vindt hieronder meer info over de oproep. 

'Sport en cultuur' en 'Preventie' als thema's

Binnen de brede thematiek van armoedebestrijding en sociale inclusie werden 2 focusthema’s gekozen: 

  • Initiatieven die kwetsbare groepen, in het bijzonder éénoudergezinnen, aanmoedigen om deel te nemen aan sport en cultuur. Dit om hen uit het sociale isolement te tillen en op langere termijn uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken.
  • Initiatieven die inzetten op de preventie van armoede en sociaal isolement door schoolgaande kinderen te ondersteunen via huiswerk- en studiebegeleiding. Of initiatieven die mensen in een kwetsbare situatie ondersteunen door hen te begeleiden in een gezond beheer van hun huishoudbudget om lange termijn verandering mogelijk te maken.

Hoe en voor wie?

Alle niet-commerciële verenigingen uit de sector mogen een project indienen ter waarde van een maximumbedrag van € 25.000. Wie belangstelling heeft, kan alle concrete gegevens, het reglement, het inschrijvingsformulier, de verschillende etappes voor de indiening van een dossier, enz. consulteren via deze link. De dossiers moeten worden ingediend vóór 29 april 2022 om 12 uur. Vervolgens zal de jury in de loop van de daarop volgende weken samenkomen om de laureaten te kiezen.