Projectoproep ‘culturele samenwerking Vlaanderen – Hauts-de-France’

item_left

item_right

Projectoproep ‘culturele samenwerking Vlaanderen – Hauts-de-France’

hasna

In het kader van de culturele samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en de Regio Hauts-de-France lanceren beide regio’s samen een projectoproep. De oproep staat open voor de brede kunst- en cultuursector en richt zich op het gehele grondgebied van beide regio’s. Culturele actoren (kunstenaars, culturele organisaties, culturele presentatieplekken, …) uit Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Hauts-de-France dienen samen een projectvoorstel in. De samenwerking moet bestaan uit minstens twee partners, één uit elke regio.

Welke projecten komen in aanmerking?

Samenwerking en uitwisseling tussen culturele actoren in Vlaanderen en Hauts-de-France staan centraal in deze projectoproep.

  • Het project is een culturele activiteit die tot stand komt dankzij een samenwerking tussen minstens twee partners, één uit elke regio, en creëert een wederzijds positief beeld;
  • Het project wordt voor minstens de helft gefinancierd vanuit een andere bron;
  • Het project is een duidelijk aantoonbare nieuwe samenwerking of voegt een concrete en onderscheidende meerwaarde toe aan een reeds bestaande of een reguliere samenwerking;
  • Het project moet plaatsvinden tussen september 2018 en augustus 2019;
  • Het project geeft een aanzet tot duurzame samenwerking op langere termijn en leidt naar minstens één publiek moment met deelname van participanten uit beide regio’s;
  • Bij voorkeur draagt het project bij aan het bevorderen van de mobiliteit van artiesten, culturele goederen en publiek tussen beide regio’s en aan het ondersteunen van jong talent.

Welke steun krijgt het project?

Elk goedgekeurd project wordt voor eenzelfde bedrag vanuit de beide regio’s ondersteund. Er zijn twee types forfaits:

  • Basisforfait: 2 x 2.500 euro
  • Verhoogd forfait: 2 x 5.000 euro

Goedgekeurde projecten krijgen dus telkens tweemaal het forfait: elke trekker krijgt de middelen vanuit de administratie van de regio waaronder hij ressorteert. De subsidies voor een project bedragen in totaal 5.000 of 10.000 euro.

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Maak gebruik van het aanvraagformulier dat je hier kan vinden voor je subsidieaanvraag en dien je aanvraag in via mail bij nele.sels [at] cjsm.vlaanderen.be (Nele Sels). Je kan op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) ook het reglement vinden van deze projectoproep.

De subsidieaanvraag kan je tot uiterlijk 1 april 2018 indienen.

Indien je vragen hebt, kan je contact opnemen met Nele Sels van het Departement Cultuur, Jeugd en Media via e-mail: nele.sels [at] cjsm.vlaanderen.be of op het nummer 025 533 137.

Beeld: Alain Rouiller - Dunkerque - CC BY SA 2.0