Projectoproep 'Europa voor de Burger'

item_left

item_right

Projectoproep 'Europa voor de Burger'

sarah

Het 'Europa voor de Burger' programma lanceert terug interessante projectoproepen die de moeite zijn voor jouw organisatie of lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Deadlines zijn op 4 februari en 3 maart. 

Situering van de oproep

Het 'Europa voor de Burger' programma is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. Meer info over 'Europa voor de Burger' programma vind je hier. 

Drie projecten op maat van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie :

  • Hebben jullie een bestaande intergemeentelijke samenwerking of willen jullie dit in de toekomst verder uitbouwen? Zijn jullie steeds op zoek naar leermomenten en zetten jullie uitwisseling centraal? Bekijk dan zeker de oproep Network of towns.
  • Hoe slagen andere Europese steden er in om de meest kwetsbaren in de maatschappij te betrekken in het vormen van hun vrijetijdsbeleid? Als je kansen ziet om samen te werken met jouw partnerstad rond burgerparticipatie in het beleidsvormingsproces, dan is de projectoproep Town twinning misschien iets voor jullie. 
  • Wil je samenwerkingen aangaan om te reflecteren en herdenken over de Europese geschiedenis? Hier zijn heel wat mogelijkheden. Denk maar aan: 30 jaar na de val van de muur, 75 jaar na de bevrijding, het koloniaal verleden van België, Dekoloniseren, migratie en diasporabewegingen etc., … Dan is het European remembrance projects misschien iets voor jullie.

Meer info over de verschillende projectoproepen vind je hier. 

Wens je een project in te dienen, neem dan contact op met Jill Everaerdt via europavoordeburger [at] vlaanderen.be
Zoek je nog partners? Neem contact op met simon.decoster [at] vleva.eu