Projectoproep 'experimenteel jeugdwerk' breidt uit met bovenlokale projecten

item_left

manchester_city_library

item_right

Projectoproep 'experimenteel jeugdwerk' breidt uit met bovenlokale projecten

Kris

Met de projectoproep over experimenteel jeugdwerk ondersteunt de Vlaamse overheid al langer experimentele projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector, als meer algemeen bij de jeugd leven. Vanaf dit jaar wordt de projectoproep uitgebreid met bovenlokale projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap.

manchester_city_library

De projectoproep blijft projecten ondersteunen op Vlaams niveau die vernieuwend werken op het vlak van methodiek of inhoud. Drie grote domeinen staan centraal: 

  • Jeugdwerk;
  • Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd;
  • Cultuureducatie van de jeugd.

​Met de komst van het nieuwe decreet over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen, is de subsidielijn sinds 2018 uitgebreid met een vierde terrein: projecten die zich richten op het bovenlokale niveau door hun omvang, opzet en inhoud. Voorbeelden van dergelijke experimentele projecten zijn het opstarten van jeugdwerk via nieuwe methodieken, het aanspreken van nieuwe doelgroepen, of het opstarten van jeugdwerk dat inspeelt op een nood van bijzondere doelgroepen die op het lokale niveau niet kan worden beantwoord.

Wie kan een aanvraag indienen?

Voor projecten over jeugdwerk, informatie en participatie en cultuureducatie, moet de indiener een vereniging zonder winstoogmerk zijn.
Voor projecten over bovenlokaal jeugdwerk komen naast vzw's ook feitelijke verenigingen, privaatrechtelijke rechtspersonen met een niet-commercieel karakter en intergemeentelijke projectverenigingen in aanmerking.

Een aanvraag kan tot uiterlijk 1 september worden ingediend.

Meer informatie

Alle informatie over deze projectoproep vind je hier.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert op dinsdag 19 juni een infomoment over de subsidielijn experimentele jeugdprojecten. Ze belichten onder meer de subsidievoorwaarden, de procedure en voorbeelden van vroegere projecten. Ze voorzien ook tijd voor vragen van deelnemers. Het infomoment vindt plaats van 13.30 tot 15.30 uur in het Literair Salon van Muntpunt, op Munt 6, 1000 Brussel. Inschrijven kan tot uiterlijk 13 juni via het online formulier.

Beeld: Manchester City LibraryCC BY-SA 2.0