Projectoproep Innovatieve Partnerprojecten

item_left

item_right

Projectoproep Innovatieve Partnerprojecten

an

Met de subsidieoproep Innovatieve Partnerprojecten kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren. De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project. Uiterlijke indiendatum is woensdag 12 september 2018.

Beeld: Roman Boed / Flickr - CC BY 2.0

Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25 procent van de totale kosten.

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector, zoals onderwijs, wetenschap, sport, gezondheidszorg, jeugd, technologie, onderzoek, sociale sector, milieu en ecologie, etc. Een combinatie van één of meer culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is eveneens mogelijk. De culture partner(s) en de niet-culturele partner(s) kunnen diverse organisatievormen (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) hebben.

Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen.

Op 19 juni 2018 organiseerde het departement CJM een informatiesessie over de projectregeling innovatieve partnerprojecten in PAKT in Antwerpen. Het reglement werd uitgebreid toegelicht en niet-culturele partners deelden hun ervaringen uit de eerste oproep.

Het verslag van deze informatiesessie lees je hier.