Projectoproep lokale proeftuinen: buddy's, sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

item_left

item_right

Projectoproep lokale proeftuinen: buddy's, sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

hasna

Beeld: (c) VVSG

Met de AMIF-projectoproep wil minister van Samenleven Bart Somers 20 lokale proeftuinen - waarvan minstens 10 in kleine steden en gemeenten - cofinancieren die werken rond buddy's, sociale netwerking en participatie. Deze projectoproep vormt deel van het inburgeringsbeleid van Somers. Lokale besturen krijgen de regie in deze projectoproep.

Per proeftuin wordt minstens 1 van onderstaande trajecten opgezet:

  • Buddyproject
  • Kennismakingsstage bij een bedrijf vereniging, organisatie of lokaal bestuur
  • Toeleidingstraject in het vrijwilligerswerk
  • Alternatief traject dat aantoonbare meerwaarde heeft voor de sociale netwerking en participatie van inburgeraars: taalstages, kennismakingstraject in cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking ...

“Het gaat eigenlijk om proefprojecten. Alles is mogelijk, zolang de nieuwkomer maar in contact komt met onze maatschappij: als vrijwilliger bij een vereniging, als helper op een buurtfeest of als stagiair bij de jeugddiensten, … We laten het aan de creativiteit van onze lokale besturen om buddysystemen of alternatieve trajecten uit te werken die de participatiegraad van nieuwkomers een boost geven", aldus minister Bart Somers.

De VVSG zal deze proeftuinen en de verdere hervormingsplannen van de minster van Samenleven nauw opvolgen. Voor meer info over de oproep kan men terecht op de website van het ESF.

Praktisch:

  • Voor de oproep 'Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars' is er een totale subsidie-enveloppe van 800.000 euro beschikbaar. 
  • Het maximumbedrag dat per project kan toegekend worden is 40.000 euro.
  • Er wordt 50% co-financiering verwacht.
  • De proeftuinen starten op 1 januari 2021 en eindigen op 30 juni 2022.
  • De projectaanvragen moeten ten laatste op vrijdag 16 oktober 2020 worden ingediend.
  • Op donderdag 3 september om 10u organiseert ESF Vlaanderen een digitale infosessie.

Meer info over de oproep kan je hier lezen.