Projectoproep meisjes en de publieke ruimte

item_left

foto(c)carmen_de_vos

item_right

Projectoproep meisjes en de publieke ruimte

Kris

Wil jij met jouw gemeente ook beter inspelen op de noden van meisjes (ca 10-12 jaar) in de publieke ruimte, maar weet je nog niet wat zij nodig hebben? Kind en Samenleving zoekt het voor je uit. Met steun van de Vlaamse Overheid onderzoeken ze in 4 gemeenten waar en hoe meisjes spelen en hoe het beleid daarop kan inspelen. Geïnteresseerd? Stel je kandidaat voor 5 april 2019.

foto(c)carmen_de_vos

Kind & Samenleving focust dit jaar op meisjes in de publieke ruimte. Door samen met kinderen te onderzoeken hoe gender hun spel vorm geeft, willen zij het perspectief van meisjes meer ruimte geven. Hoe richten we onze publieke ruimte in zodat ook meisjes zich er beter thuis voelen? Hoe speelt de inrichting van de ruimte in op de manieren waarop meisjes er nu spelen en willen spelen? Zo brengen de onderzoekers de noden van meisjes in kaart, krijgen ze inzicht in de drempels waarmee ze te kampen hebben, en stellen ze concrete beleidsaanbevellingen op.

Aan de slag met meisjes

Samen met de stad of gemeente zoekt Kind en Samenleving naar een wijk of een site waar het spel van meisjes specifieke uitdagingen oproept en ondersteuning kan gebruiken. Via een participatief traject gaan ze met meisjes uit jouw gemeente of stad aan de slag om concrete beleidsaanbevelingen te ontwikkelen om publieke (speel)ruimte toegankelijker te maken. Ze gaan na hoe je meisjesvriendelijker kan plannen en inrichten.

Klik hier voor alle informatie.