Projectoproep Nike: steun tot 6000 euro

item_left

item_right

Projectoproep Nike: steun tot 6000 euro

Pieter

Via een nieuwe projectoproep wil het bedrijf Nike steun geven aan sociale sportinitiatieven uit Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het doel is dat ze sport inzetten als middel om kwetsbare kinderen aan te zetten tot bewegen en om hen uit een isolement te halen. Indienen kan tot en met 22 maart 2021, voor een financiële steun van maximaal 6000 euro.

Beeld: travis - cc by 2.0

Waarover gaat het?

Het Nike Community Impact Fund vertrekt vanuit de veronderstelling dat jongeren weerbaar worden door beweging. Het maakt hen sociaalvaardig, ze voelen zich erbij horen en draagt bij tot hun persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde. Daarom stimuleert dit fonds verenigingen in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant die begaan zijn met kwetsbare jongeren, met een projectsteun van maximaal 6.000€.

Het fonds is ervan overtuigd dat bewegen jongeren minder kwetsbaar maakt. Maar ze stoten vaak op drempels. Drempels door kansarmoede, culturele verschillen, taal- en leerachterstand, gedrags- of psychische problemen, fysieke of mentale beperking,…Heb je een project dat de hand reikt naar kwetsbare jongeren, laat het dan weten aan het Nike Community Impact Fund en de Koning Boudewijnstichting. Het project wordt ook beoordeeld op de mate waarin projecten samenwerken met partners zoals andere verenigingen, scholen en eventuele bedrijven

Voor wie?

De projectoproep richt zich naar verenigingen en clubs uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Men zoekt organisaties die projecten willen opzetten om kwetsbare kinderen en jongeren tot 21 jaar aan te zetten om te bewegen en sporten. Scholen of lokale autoriteiten kunnen zelf geen project indienen. 

Meer info?

  • Indienen kan tot en met 21/03/2021.
  • Meer info over de oproep en het indiendossier vind je via deze link.
  • Voor algemene informatie kan je terecht bij het contactcentrum via het nr: +32-2-500 4 555
  • Voor specifieke vragen kan je terecht bij Ann De Mol van de Koning Boudewijnstichting via 02-549 02 64