Projectoproep 'Over Drempels' van de ministers van Jeugd en Welzijn

item_left

item_right

Projectoproep 'Over Drempels' van de ministers van Jeugd en Welzijn

bart

De drempels voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen, dat is het doel van deze nieuwe projectoproep van de ministers van Jeugd en Welzijn. Daarvoor wordt er 300.000 euro uitgetrokken waarmee projecten worden gesteund die een brug slaan tussen het jeugdwerk en de jeugdhulp. De oproep met indiendatum 7 maart kadert in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en bouwt verder op initiatieven zoals ‘Maak Tijd Vrij’ (2019), dat uitgevoerd werd door De Ambrassade en het vervolgtraject ‘Maak Samen Tijd Vrij’ (2021) dat werd uitgevoerd door Bataljong en De Ambrassade. 

beeld: (CC BY-NC-ND 2.0) Mikael Wiman via Flickr

Voor wie

Het is de ambitie om te komen tot een samenwerkingsverband van lokale en regionale actoren, die geïntegreerd samenwerken binnen een regio waarin alle kwetsbare kinderen en jongeren vlot toegang hebben tot hun recht op vrije tijd, en alle hiermee samenhangende mogelijkheden kunnen beleven. Dit moet het bovendien mogelijk maken om vanuit een gezamenlijk gedragen visie en een doorgedreven samenwerking ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen en jongeren die tussen de mazen van het net dreigen te vallen.

Meer concreet richt deze projectoproep zich op kinderen en jongeren met een traject in de jeugdhulp, of die nood hebben aan expertise uit jeugdhulp, maar hier om diverse redenen geen toegang toe hebben. Afhankelijk van de regio, de vastgestelde noden en de aanwezige jeugdhulppartners kan dit een andere invulling krijgen. 

De oproep wil stimuleren om extra aandacht te hebben voor meer complexe doelgroepen zoals niet-begeleide minderjarigen, kinderen en jongeren met een handicap, Roma jongeren of jongeren die verblijven in een gemeenschapsinstelling.

Procedure, budget en timing

Bezorg het projectvoorstel ten laatste op 7 maart 2022 om 12 uur, via e-mail aan jkp [at] vlaanderen.be. Gebruik voor de projectaanvraag het aanvraagformulier. Het project start op 1 juli 2022 en moet uiterlijk op 30 juni 2023 afgerond worden. 

Er wordt een totaalbudget voorzien van 300.000 euro. Het maximale bedrag dat kan worden toegekend, is 40.000 euro per project.