Projectoproep 'Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties'

item_left

item_right

Projectoproep 'Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties'

ben

Photo by Ben McLeod on Unsplash 

De Vlaamse Regering trekt 3 miljoen euro extra uit om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties beter te ondersteunen. Via een projectoproep kunnen organisaties tot 200.000 euro steun krijgen. Meer bepaald komen projecten in aanmerking waarbij minstens 3 verenigingen samenwerken en die focussen op een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Daarnaast moeten de verenigingen kunnen aantonen dat ze in het verleden al gewerkt hebben met kwetsbare kinderen en jongeren.

We hopen dat naast actoren in het middenveld, ook vele lokale netwerken vrijetijdsparticipatie zich aangesproken zullen voelen bij deze projectoproep.

Je kan tot 200.000,- € steun krijgen voor een samenwerking – in netwerkverband – die inspeelt op de noden omschreven in deze projectoproep. Het netwerk en de know-how van het lokaal netwerk kunnen ingezet worden om partners te detecteren en bij elkaar te brengen en om eventueel – een deel van de – regie op te nemen, kortom om er mee voor te zorgen dat zo’n initiatief er komt.

Waarom deze oproep

De coronacrisis weegt bijzonder zwaar op kinderen en jongeren. Afstandsonderwijs, weinig vrijetijdsbesteding, amper fysiek contact met leeftijdsgenoten, verveling. Bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties weegt dat nog eens extra door. Denk aan kinderen en jongeren in armoede, in een moeilijke thuissituatie, in een traject van jeugdhulp of jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie, kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen en kinderen en jongeren met een beperking. 

Met deze projectoproep wil de Vlaamse overheid inspelen op de vele signalen van kinderen, jongeren, organisaties en experten naar meer maximale (mentale) ruimte, ontspanning en vrijetijdsbesteding op maat van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. De projectoproep past binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. De oproep bouwt ook verder op de geleerde lessen uit Generatie Veerkracht, het actieplan voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in coronatijden.

Voor wie

Er zijn een aantal belangrijke algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor de projectsubsidie:

  • Het project wordt opgezet door verenigingen die actief zijn in de vrijetijdsbesteding, die een innovatief en laagdrempelig vrijetijdsaanbod uitbouwen voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
  • Er moeten minstens 3 verenigingen samenwerken en op elkaar inspelen met de vraag van het kind en de jongere voor ogen.
  • Participatief werken met kinderen en jongeren vormt de rode draad. Kinderen en jongeren worden actief betrokken bij de uitwerking van de activiteiten en geven mee vorm aan de vrijetijdsbesteding, zodat die aansluit op hun vraag, wens en behoeften.

Budget en timing

Er is een totaalbudget voorzien van 3 miljoen euro. Per project kan er maximaal 200.000 euro worden toegekend. Dat bedrag kan worden gebruikt voor personeelskosten, werkingskosten en de omkadering van de medewerkers en het netwerk. De activiteiten kunnen plaatsvinden tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023.

Indienen

Je moet je projectdossier ten laatste op vrijdag 21 mei via de KIOSK-applicatie indienen. Aangezien er eind april een nieuwe versie van KIOSK wordt gelanceerd, zal het pas vanaf 3 mei mogelijk zijn om een dossier in te dienen via deze applicatie. In de handleiding hieronder geven we een overzicht van alle vragen die in KIOSK gesteld zullen worden over het projectdossier. Zo kun je je dossier nu al uitwerken en voorbereiden.

Oproep en handleiding

In de projectoproep vind je meer informatie over het doel van de oproep, de algemene voorwaarden om steun te krijgen, de kwaliteitscriteria en de procedure
De handleiding biedt een overzicht van alle vragen die in KIOSK gesteld zullen worden over het projectdossier. Zo kun je je dossier nu al uitwerken en voorbereiden.

Procedure

Op dinsdagnamiddag 20 april wordt er een digitale info-sessie georganiseerd. De projectlijn wordt toegelicht alsook de nieuwe aanvraagprocedure van KIOSK. 

Het projectvoorstel kan vanaf 3 mei tot en met vrijdag 21 mei 2021 via KIOSK worden ingediend. De voorstellen worden beoordeeld door ambtenaren van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Uiterlijk op 16 juli 2021 neemt de minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle, een beslissing op basis van het advies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het departement brengt de aanvrager via KIOSK op de hoogte van de beslissing van de minister en van de toegekende subsidie. Het project kan starten vanaf 1 september 2021 en moet uiterlijk op 31 augustus 2023 afgerond worden. Het maximale bedrag dat wordt toegekend, is 200.000 euro per project.

Met vragen kun je terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media:

  • ann.vandenbussche [at] vlaanderen.be  of 02 553 06 54
  • dorien.devries [at] vlaanderen.be  of 02 553 43 03