Projectoproep voor 'sociale integratie' in/door het jeugdwerk

item_left

foto_bizon_vzw

item_right

Projectoproep voor 'sociale integratie' in/door het jeugdwerk

Kris

Minister van Jeugd Sven Gatz lanceert een projectoproep in het kader van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Hij heeft daarvoor een budget van één miljoen euro voorzien. De oproep mikt specifiek op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verschillende organisaties en verenigingen uit diverse sectoren. De uiterste datum om projecten in te dienen is 15 juli 2018.

foto_bizon_vzw

Situering van de oproep

Het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk wil van het jeugdwerk een plek maken waar álle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel, ongeacht afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand, zich thuis voelen. Het plan formuleert hiertoe een dubbele beleidsdoelstelling:

  • Meer gelijke mogelijkheden creëren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt.
  • Meer verbinding realiseren tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke jeugdorganisaties: jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving. Acties moeten zowel voor de hele sector, als binnen de eigen organisatie ondernomen worden.

Deze projectoproep kadert in de tweede beleidsdoelstelling. Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, kinderen en jongeren in armoede, en dit in een intergenerationele verstandhouding. In het masterplan gaan we uit van de zeer brede definitie van non-discriminatie in het kinderrechtenverdrag, en zien we diversiteit dus heel breed.

Hoe aanvragen?

In de projectoproep vind je meer info over de subsidievoorwaarden, de procedure en het beschikbare budget. De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 15 juli 2018 worden ingediend aan de hand van het formulier. Je vindt beide documenten via deze link.

Meer informatie? 

Naar aanleiding van de projectoproep 'sociale integratie' organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media op dinsdag 19 juni een infomoment voor kandidaat-indieners. Ze belichten onder meer de subsidievoorwaarden en de procedure. Ze voorzien ook tijd voor vragen van deelnemers. Het infomoment vindt plaats om 16.00 uur in het Literair Salon van Muntpunt. Het einde is voorzien om 18u00. Inschrijven kan tot uiterlijk 13 juni via het online formulier

Verdere informatie kan je ook verkrijgen via deze link

De foto werd genomen tijdens het ontmoetingsweekend 'smossen in de bossen' van Bizon vzw en JNM in 2016.