Projectoproep Welzijnszorg

item_left

item_right

Projectoproep Welzijnszorg

inge

Welzijnszorg wil graag samenwerken met organisaties die lokaal of regionaal armoede aanpakken. Elk jaar tussen begin februari en half april gaat Welzijnszorg op zoek naar organisaties die armoede voorkomen of bestrijden. Deze organisaties kunnen een (beperkte) financiële steun aanvragen. Er zijn twee mogelijkheden.

Ben je een startende en nieuwe organisatie?

Welzijnszorg wil jonge, (ver)nieuwe(nde) initiatieven van armoedebestrijding stimuleren door hen te ondersteunen met een kleine starttoelage. Zo wil Welzijnszorg kansen geven aan nieuwe ontwikkelingen: ‘laboratoria van sociale actie’, experimenteerruimte, starters, nieuwe ideeën of deelwerkingen, het uitlokken van (nieuw) particulier initiatief, … Noem het een aanmoedigingspremie, die in specifieke situaties nog kan aangevuld worden met een adviestoelage.

Welzijnszorg steunt per regio tot 5 initiatieven met een toelage van maximaal 2000 euro. Vul het aanvraagformulier in en bezorg het voor 15 april 2019. Lees hier meer over de criteria en de voorwaarden.

Wil je twee jaar samenwerken met Welzijnszorg?

Welzijnszorg wil een netwerk vormen om samen naar de brede samenleving te trekken en armoede aan te kaarten. Ze vermelden jullie organisatie in hun communicatie, in ruil daarvoor doen ze een beroep op jullie sterke punten om jullie concrete ervaringen met armoede en armoedebestrijding te delen. Een samenwerking kan zowel met als zonder financiële steun.

Voor een welomschreven project kan je als vrijwilligersorganisatie tot 2500 euro en als grotere professionele organisatie 4000 euro per jaar als steun ontvangen. Het bedrag kan hoger of lager zijn afhankelijk van jullie nood en de beslissing van de projectencommissie.

Elke organisatie kan een samenwerking aangaan. Voor de campagne 2020 is Welzijnszorg echter specifiek op zoek naar enkele organisaties die werken rond het thema wonen. Meer info vind je en het aanvraagformulier vind je hier.