Projectsubsidies Gelijke Kansen

item_left

item_right

Projectsubsidies Gelijke Kansen

inge

Door het geven van projectsubsidies moedigt de afdeling Gelijke Kansen van de Vlaamse overheid in Vlaanderen organisaties aan om het Vlaamse gelijkekansenbeleid mee vorm te geven. Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten projecten aansluiten bij de beleidsprioriteiten. Op uiterlijk 1 maart 2019 kan je hiervoor een projectaanvraag indienen.

Het gelijkekansenbeleid bestrijdt achterstelling die samenhangt met gender, seksuele oriëntatie, ontoegankelijkheid en handicap. Het beleid speelt daarbij ook extra in op situaties waarbij de etnisch-culturele achtergrond van mensen nog voor extra drempels zorgt.

Beeld: George A. Spiva Center for the Arts - CC BY 2.0

Gelet op de legislatuurwissel in 2019, zijn de indiendata aangepast. Projectvoorstellen voor de 1ste jaarronde moeten uiterlijk op 1 maart 2019 bij Gelijke Kansen worden ingediend. Alle praktische info vind je hier. De subsidiegids bevat een duidelijke omschrijving van de voorwaarden en beoordelingscriteria. Bovendien lees je er hoe je een correcte aanvraag kan indienen. Of en wanneer een tweede ronde plaatsvindt, zal afhangen van de prioriteiten van de nieuwe minister van Gelijke Kansen.