Projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

item_left

item_right

Projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

an

Projectwerking zorgt voor de broodnodige dynamische ruimte en is een belangrijke pijler binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking. Het geeft organisaties alle kansen om te experimenteren en door te groeien binnen hun culturele praktijk. Het decreet stimuleert ook langlopende en duurzame projecten door meerjarige projecten toe te laten.

Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur ondersteunt je graag als je hulp nodig hebt voor jouw project. Dit steunpunt organiseert workshops om je verder op weg te helpen en heeft een handige toolkit ontwikkeld om jouw project verder vorm te geven. Lees er hier ook even de handleiding van de projectoproep op na. De voorwaarden en procedure worden daarin omschreven.

(Lees verder onder afbeelding)


Beeld: Borosjuli - Umbrellas - CC BY 2.0

Wie kan een projectsubsidie aanvragen?

  • Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en verenigingen met rechtspersoon die verbonden zijn met kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk;
  • die gevestigd zijn in Vlaanderen of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;
  • die de regels van de democratie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens toepast in de werking;
  • en die tijdig een volledig dossier, in het Nederlands opgesteld, indienen.

Wanneer kan ik een subsidie aanvragen?

  • Tot uiterlijk 15 mei 2019 voor projecten die starten vanaf 1 januari 2020 en maximum 3 jaar lopen.
  • Tot uiterlijk 15 november 2019 voor projecten die starten vanaf 1 juli 2020 en maximum 3 jaar lopen.