Resokit: methodiek en tools voor sociale professionals om netwerken te versterken en te connecteren met de buurt.

item_left

item_right

Resokit: methodiek en tools voor sociale professionals om netwerken te versterken en te connecteren met de buurt.

Ann

Ben jij (sociale) professional in Brussel? Kom je in je organisatie geregeld mensen tegen die zich eenzaam voelen of sociaal geïsoleerd zijn? Of vraag je je af hoe je deze mensen (beter) kan bereiken? Wil je meer weten over hoe je netwerken kan versterken? Of hoe je aan de slag kan met de formele en informele netwerken van de buurt? Dan zit je goed met de tool 'Ontwerpen van sociaal gewaardeerde rollen'  ontwikkeld door Odisee Hogeschool. Deze tool geeft je inzicht in het concept van sociale rolversterking en handvaten om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Het is een wegwijzer doorheen een aantal basisvoorwaarden en skills van een sociale professional die aan rolversterking doet.

Wie deel uitmaakt van een sociaal netwerk staat sterker in het leven.

De netwerken waarin we ons begeven bepalen in belangrijke mate ons emotioneel welbevinden, onze gezondheid en de praktische steun waar we beroep op kunnen doen. Netwerken hebben ook een invloed op het vinden van huisvesting, kwaliteitsvol onderwijs, zinvolle vrije tijd, … Deze netwerken omvatten de relaties die mensen hebben, van intens (zoals een ouder-kind relatie), tot licht (zoals de relatie tussen mensen die deel uitmaken van eenzelfde vereniging). Familie en vrienden kunnen deel uitmaken van een sociaal netwerk, maar ook collega’s, kennissen, buren, hulpverleners of mensen die we enkel kennen van zien, zoals een winkelier, een vader aan de schoolpoort of een wijkagente.

De buurt is een mogelijke bron van sociale netwerken. Niet vanuit een nostalgisch verlangen naar de warme buurt. Wel vanuit de vaststelling dat ook in tijden van globalisatie, digitalisering en verstedelijking de beleving van de eigen omgeving en fysieke nabijheid een invloed hebben op de levensloop. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een bepaalde  kwetsbaarheid: mensen die geen vast werk hebben en in armoede leven, mensen die minder mobiel zijn door ziekte, ouderdom of een beperking, nieuwkomers die hun leven uitbouwen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, …

Voor welzijnsorganisaties bieden de netwerken van de buurt potentieel om te werken aan een rijker sociaal kapitaal van burgers in maatschappelijke kwetsbaarheid. Veel Brusselse welzijnsorganisaties werken al met de buurt en betrekken de buurt bij het uitvoeren van hun missie. Hun ervaringen droegen bij aan de totstandkoming van Resokit.

Wat is sociale rolversterking?

Sociale rolversterking is:
'Het kneden van de huidige of potentiële sociale rollen van een persoon of groep en dit in de eerste plaats door middel van een verbetering van de competenties van de persoon of groep en de beeldvorming over de persoon of groep, zodat deze partij zoveel mogelijk als positief wordt gewaardeerd in de ogen van de ander.' (Osburn, 2006).

Waarom

Het ontwerpen en opnemen van sociaal gewaardeerde rollen is een belangrijke hefboom voor sociale inclusie. Je laat mensen in een kwetsbare situatie, vanuit hun mogelijkheden en krachten, van betekenis zijn voor hun omgeving en bouwt op die manier sociale netwerken uit. De rollen geven een positieve spin-off op de ervaren levenskwaliteit (Schalock, 2002). Mensen ervaren meer respect, krijgen meer kansen,
een andere status, kennen persoonlijke groei, voelen zich beter in hun vel, bouwen nieuwe contacten uit, gaan er financieel op vooruit, krijgen meer zelfvertrouwen, ..

Hoe

Om als professional aan de slag te gaan, zijn enkele basisvoorwaarden essentieel: wederzijds vertrouwen, begrip, geloof in (eigen) kunnen en inspraak, participatie en co-creatie. Meer hierover lees je in de brochure 'Ontwerpen van sociaal gewaardeerde rollen'*.

Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende tools die de methodiek Resokit rijk is. Je vindt ze telkens terug onder de vorm van een PDF. Op die manier kan je ze makkelijk downloaden voor je eigen werking en ermee aan de slag gaan. De tools zijn handvaten om op een methodische manier met netwerken aan de slag te gaan. Ze werden opgemaakt voor een brede waaier aan organisaties, maar kunnen misschien hier en daar wat aanpassing vragen om helemaal te fitten met de specifieke context van jouw organisatie. De tools kregen vorm vanuit een stedelijke insteek, meer in het bijzonder Brussel, maar we zijn ervan overtuigd dat ze ook inzetbaar zijn in niet-stedelijke contexten.

*Referentie: Verhaegen, I., Claeys, J. Deleu, H., Meys, F., Vos, E., Taamouti, M. (2021). Resokit: methodiek en tools voor sociale professionals om netwerken te versterken en te connecteren met de buurt. Brussel: Odisee Hogeschool (www.resokit.be).