Resultaten uit mapping van 243 sociale sportinitiatieven

item_left

item_right

Resultaten uit mapping van 243 sociale sportinitiatieven

Pieter

Beeld: Laureus Sport For Good

Tijd voor een stand van zaken van het overzicht van sociale sportinitiatieven waaraan Zeno Nols bij ons werkt sinds februari. Daarom delen we hieronder een aantal interessante cijfers. Deze resultaten komen uit onze korte bevraging in opdracht van Laureus Sport For Good, waarmee we zoveel mogelijk sociale sportinitiatieven in België in kaart willen brengen.

Begin maart stuurde Demos een korte bevraging rond met als doel zoveel mogelijk sociale sportinitiatieven in België in kaart te brengen. Dit gaat dus over initiatieven in zowel Vlaanderen, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap als in Brussel. Deze initiatieven kunnen sociaal-sportieve praktijken zijn, maar ook sport-plusinitiatieven, buurtsportwerkingen, sportclubs, enzovoort. Het moeten initiatieven zijn die op één of andere manier werken rond sociale ontwikkeling. Op termijn wil Laureus Sport For Good namelijk enkele van deze sportinitiatieven ondersteunen.

Mooie respons

Er kwam een mooie respons op de bevraging. In totaal vulden 243 sociale initiatieven de bevraging in. Voor Vlaanderen, inclusief 18 Brusselse initiatieven die de Nederlandstalige bevraging invulden, waren dat er 189 (77,78 procent). Voor Wallonië, inclusief 10 Brusselse initiatieven die de Franstalige bevraging invulden, 54 (22,22 procent). We kregen helaas geen respons op de bevraging van initiatieven uit de Duitstalige Gemeenschap.

Zowel kleinere initiatieven met minder dan 50 leden als grotere initiatieven vulden de bevraging in. De initiatieven bieden verschillende sporten aan, maar omnisport (24,69 procent), voetbal (17,28 procent) en G-sport (16,04 procent) kwamen het vaakste terug. Iets meer dan de helft van de initiatieven (55 procent) heeft zowel een aanbod voor jeugd (18 jaar of jonger) als voor volwassenen. 21 procent van de initiatieven richt zich tot jeugd terwijl 23,05 procent een aanbod voorziet voor volwassenen.

 

 

Sociale thema’s

Peilend naar de aard van de sociale ontwikkeling waarrond de sociale sportinitiatieven werken, vroegen we ook naar de thema’s waar zij op inzetten. De sociale thema’s waar de initiatieven in de eerste plaats op inzetten, zijn:

 

Thema

Aantal initiatieven (%)

Gezondheid en welzijn

153 (62,96%)

Onderwijs

39 (16,05%)

Tewerkstelling

26 (10,70%)

Inclusief werken

21 (8,64%)

Meisjes en vrouwen

4 (1,65%)

Vreedzaamheid en harmonie

0 (0,0%)

Meerdere thema’s tegelijk

167 (68,72%)

 

We polsten ook naar het aandeel van leden met een minder kansrijke achtergrond, bijvoorbeeld op sociaal, economisch of psychologisch vlak. Maar liefst 35 procent van de initiatieven gaf aan dat meer dan 75 procent van hun leden een minder kansrijke achtergrond heeft. Bij 16 procent van de initiatieven ligt dat percentage tussen 50 en 75. Bij 47,74 procent van de initiatieven is minder dan de helft van de leden kansarm, waarbij een kwart van de initiatieven (24 procent) aangaf dat minder dan 25 procent van hun leden minder kansrijk is.

Institutionele knoop

Naast deze mapping onderzoekt Zeno de institutionele context rondom deze sociale sportinitiatieven. Daarbij ligt de focus niet enkel op de voornaamste noden van sociale sportinitiatieven maar ook op de institutionele knopen én de mogelijke pistes om deze initiatieven in de toekomst beter te ondersteunen. Ook de rol van stichtingen, zoals Laureus Sport For Good, zal daarbij worden aangeraakt. Dit doet Zeno aan de hand van een beperkte literatuurstudie en enkele gesprekken met stakeholders.

Eerste indrukken

Een voorlopige indruk na een beperkte lezing van de literatuur is dat sociale sportinitiatieven vaak binnen een kluwen van verschillende structuren lijken te ‘zweven’, afhankelijk van hun oorsprong van ontspruiten en hun historische zoektocht om zich binnen die structuren ergens te ‘nestelen’. Qua beleidsmatige focus toont de voorlopige informatie uit de bevraging aan dat zo’n 70 procent van de initiatieven op meerdere sociale thema’s inzet. Vooral initiatieven uit het (private) middenveld lijken nood te hebben aan politieke erkenning van hun hybride identiteit. Maar ze hebben ook nood aan bijkomende financiële ondersteuning om hun maatschappelijke missie te kunnen opnemen.

Daarnaast is er bij sociale sportinitiatieven steeds meer vraag om meer betrokken te worden bij beleidsbeslissingen die hen aanbelangen. Verder verkennen we onder welke voorwaarden stichtingen, zoals Laureus Sport For Good, een relevante en evenwaardige partner kunnen zijn voor sociale sportinitiatieven. Wie hier graag mee over nadenkt, kan contact opnemen met Zeno.