Trajectbegeleiding voor Limburgse culturele organisaties (2018-2019)

item_left

item_right

Trajectbegeleiding voor Limburgse culturele organisaties (2018-2019)

hasna

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) organiseert in 2018 en 2019 trajectbegeleidingen voor (sociaal-)culturele organisaties in Limburg die hun interne werking willen versterken op vlak van humanresourcemanagement, communicatiemanagement, financieel management en strategisch management. De ondersteuning wordt gefinancierd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Beeld: Kennisland - Leiderschap in cultuurCC BY 2.0

De trajectbegeleiding kadert in het Cultuurplan voor de provincie Limburg. Uit een ressorterend onderzoek blijkt dat organisaties moeilijkheden ervaren op de aangehaalde domeinen. Een trajectbegeleider zal organisaties daarom begeleiden in deze domeinen om zich sterker te positioneren en profileren in het culturele veld, en dit volgens drie methodieken:

  • Collectieve ateliers waarbij in groep werkpunten behandeld worden die rechtstreeks volgen uit onderzoek.
  • Vraaggestuurde groepsbegeleiding waarbij organisaties met gelijkaardige behoeftes in een specifiek onderwerp begeleid worden. Eventueel worden organisaties na hun deelname aan groepsbegeleiding verder ondersteund via one-on-one coaching.
  • Maatgerichte individuele begeleiding van een organisatie op basis van noden en wensen en dit mogelijk op vlak van een of meerdere van de vier resultaatgebieden.

Trajectbegeleiding richt zich tot organisaties – groot of klein, door Vlaanderen gesubsidieerd of niet – die zich begeven in het Limburgse culturele veld. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, de noden en verwachtingen van de geregistreerden, wordt een selectie gemaakt van deelnemers en gehanteerde methodieken voor de trajectbegeleiding.

Vul het inschrijvingsformulier in vóór 15 november 2018. Meer info over het aanbod voor trajectbegeleiding vind je hier.

De eigenheid, specialiteit, noden en wensen van de culturele actor fungeren als leidraad voor het uittekenen van het begeleidingsaanbod. Het Departement CJM vraagt bij je inschrijving dan ook om je noden en verwachtingen van deze begeleiding kort te schetsen.