Trekkingsrechten lokale netwerken voor 2020-2025

item_left

item_right

Trekkingsrechten lokale netwerken voor 2020-2025

inge

Vanaf 2018 ontvangen 127 Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een subsidie voor een afsprakennota vrijetijdsparticipatie. Ook dit jaar kan nog ingediend worden voor een afsprakennota vrijetijdsparticipatie tot 1 oktober 2018. Voor de periode 2020-2025 (indiendatum: 1 oktober 2019) legde de Vlaamse overheid de nieuwe trekkingsrechten vast. De verdeelsleutel wordt vastgesteld op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van de trekkingsrechten en geldt tot het eerste jaar van de volgende bestuursperiode.

Het bedrag waarop elke gemeente recht heeft, wordt bepaald door een trekkingsrecht. Dit trekkingsrecht per gemeente wordt vastgesteld op basis van twee parameters:

  • 50 procent op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (als vermeld in artikel 37, § 1 en § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994)
  • 50 procent op basis van het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie (als vermeld in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie)

 

Beeld: Amanda TiptonCC BY-NC-ND 2.0