Tweedaagse vorming: naar een inclusief en armoedesensitief vrijetijdsaanbod – Netwerk tegen Armoede

item_left

item_right

Tweedaagse vorming: naar een inclusief en armoedesensitief vrijetijdsaanbod – Netwerk tegen Armoede

ben

Kunnen deelnemen aan vrije tijd is een grondrecht. Toch kan bijna de helft van de Vlamingen in een kwetsbare positie zich niet veroorloven om wekelijks een klein bedrag uit te geven aan persoonlijke behoeftes van ontspanning of om regelmatig te participeren aan vrijetijdsactiviteiten zoals sport, film, concerten.

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde een tweedaags vormingstraject dat de nadruk legt op de dialoog met mensen in armoede, inzicht biedt in de complexiteit van de thematiek en het doorbreken van vooroordelen en inzet op het ontwikkelen van een visie op armoede en handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken. Op dag twee draagt Demos bij vanuit haar kennis en kaders rond vrijetijdsparticipatie.

Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen - en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we de stap naar concrete acties.

Praktisch:

De vorming staat open voor medewerkers over heel de vrijetijdssector: organisaties uit de cultuur, toerisme, jeugdwerk, en de sportsector. We proberen zoveel mogelijk op maat te werken en in te spelen op de noden van wie is ingeschreven.

De plaatsen zijn beperkt, inschrijven kan tot uiterlijk 1 juni!