Vijf uitgangspunten voor democratische professionals

item_left

item_right

Vijf uitgangspunten voor democratische professionals

bart

Beeld: 'Gelijkheid' in het Arabisch - Gigi Ibrahim / Flickr - CC BY 2.0

In een democratie is elke stem gelijk. Iedereen moet kunnen vertrouwen op vrijheden en op rechten. Die zijn er voor iedereen en voor iedereen gelijk. Dat moet zo blijven. Het jongste verkiezingsresultaat legt druk op die vrijheden en rechten. Ook in kunst en cultuur, het jeugdwerk en het sportlandschap. Heel wat mensen vragen zich af: hoeveel ruimte is er nog voor mij en voor mijn werk?

Ook na deze verkiezingen maken we ruimte voor verschillen. We zullen verschillen blijven benoemen, waarderen en versterken. En ongelijkheid blijven bestrijden. Omdat we als gelijken willen samenleven en als gelijken een toekomst willen maken.

We willen dat eerlijk en democratisch doen. Daarom zetten we deze vijf uitgangspunten nog eens scherp:

  1. De toestand is urgent, maar we panikeren niet. We werken samen met moedige mensen aan redelijke en realistische oplossingen.

  2. We spreken ons uit tegen seksisme, racisme, validisme, homofobie, transfobie… en werken inclusief.

  3. We maken van participatie een punt in onze organisatie. Participatie begint bij luisteren en start met een simpele boodschap: “Jij bent belangrijk.”

  4. We kijken vooruit, en ook in de spiegel. Dan zien we wie we zijn en wie achter ons staat. In alles wat we doen steunen we op partners die ons scherp houden.

  5. Mensen staan centraal in onze organisatie. We kiezen voor nabijheid en betrokkenheid. Omdat werken vanuit de kracht van mensen iedereen sterker maakt.

We zijn allemaal van belang. Daarom zullen we deze uitgangspunten nooit wegsteken of verdoezelen. We blijven open in de samenleving staan en werken verder voor gelijkheid en participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.