Vlaamse Regering lanceert plan voor kwetsbare kinderen en jongeren tijdens coronacrisis

item_left

sharon-mccutcheon-unsplash

item_right

Vlaamse Regering lanceert plan voor kwetsbare kinderen en jongeren tijdens coronacrisis

Kris

sharon-mccutcheon-unsplash

De Vlaamse Regering trekt 4,5 miljoen euro uit om kwetsbare kinderen en jongeren extra te ondersteunen en te begeleiden in deze Coronacrisis. Het actieplan kwam tot stand samen met experten en de brede jeugd- en hulpsector.

Met de invoering, opvolging en naleving van de maatregelen tijdens de coronacrisis wordt het elke dag duidelijker dat sommige groepen in de samenleving extra worden getroffen. Een grote groep van onze kinderen en jongeren bevindt zich momenteel in een bijzonder moeilijke situatie. Het gaat over kinderen en jongeren in (kans)armoede, in een kwetsbare thuissituatie, met beperkte ruimte, in een traject van hulpverlening of aanpak van jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie en/of kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen.

Dit plan van de Vlaamse Regering biedt zes concrete hefbomen waarvoor de regering extra middelen uittrekt om deze kinderen en jongeren meer perspectief te geven tijdens deze crisis. Het plan kwam tot stand na een uitgebreide bevraging van het veld. Op basis van de bevraging werden samen met verschillende organisaties, experten en administraties deze zes hefbomen gedefinieerd en uitgewerkt.

  • Lokaal aanbieden van pakketten (1mio euro): Er worden onder coördinatie van de Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel pakketten persoonlijk verdeeld voor kwetsbare kinderen en jongeren. De pakketten bevatten ontspannings-, informatie- en digitaal materiaal op maat van de kinderen en jongeren.
  • Heropstart jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen (200.000 euro): Het vast aanbod van jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen is door de coronacrisis gestopt. Deze wordt nu herstart, opgeschaald en versterkt. Concreet gaat er steun naar de geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisaties die hierin actief zijn.
  • Tijdelijke ondersteuning specifieke problemen (275.000 euro): Door de maatregelen moeten kinderen en jongeren thuis blijven. Sommigen bevinden zich in moeilijke situaties en hebben nood aan hulp. De anonieme chatlijn van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Nupraatikerover.be, wordt met deze maatregel versterkt. Daarnaast wordt een 40-tal geregistreerde lokale initiatieven voor huiswerkbegeleiding ondersteund om de onderwijsachterstand niet te vergroten.
  • E-inclusie (150.000 euro): Nu kinderen en jongeren vooral online leren en ontspannen is er meer dan ooit nood aan begeleiding. Het Kenniscentrum Mediawijsheid krijgt een gerichte impuls en moet daarmee de samenwerking tussen de verschillende e-inclusie-initiatieven stimuleren, goede praktijken verzamelen en digitale vaardigheden versterken.
  • Steun landelijk en bovenlokaal jeugdwerk (750.000 euro): Jeugdwerkorganisaties, specifiek gericht op het begeleiden van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden, hebben zich tijdens deze crisis snel aangepast en extra ingezet om deze groep te blijven bereiken. Deze organisaties worden versterkt om deze opdracht nog beter in te vullen.
  • Specifieke projectoproep (2,1 mio euro): Met deze brede projectoproep wil de Vlaamse Regering bottom-up initiatieven stimuleren. Organisaties actief binnen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn die zich inzetten voor kwetsbare jongeren en kinderen kunnen één project per organisatie indienen. Het gaat om kort lopende projecten (afronding 2020). Per dossier kan er maximaal 100.000 euro worden aangevraagd.