Vlaanderen als sociaal-sportieve hotspot?

item_left

item_right

Vlaanderen als sociaal-sportieve hotspot?

Dora Turay

Vlaanderen als sociaal-sportieve hotspot? Een onderzoek over precaire sociaal-sportieve praktijken. 

Sociaal-sportieve praktijken staan de jongste jaren steeds meer op de kaart van beleidsmakers zowel in Vlaanderen, Brussel als op het lokale niveau. Ook in de onderzoeks- en opleidingswereld is er steeds meer engagement en interesse in dit thema. Dat is positief en leidde tot een steeds grotere beleidsinteresse voor deze organisaties, die op vele terreinen een maatschappelijke impact realiseren. Maar bij het Sociaal Sportief Platform krijgen we signalen dat vele organisaties vandaag geen structurele steun vinden. Ze hoppen van de ene naar de andere projectsubsidie, wat een structurele ondersteuningsnood maskeert. Of ze zijn het voorwerp van besparingsoperaties door overheden die budgetten moeten inkrimpen of rationaliseren. Andere praktijken vinden dan weer geen steun. Ze moeten het rooien met beperkte middelen waardoor ze er niet in slagen om hun sociale missie ten volle te realiseren. 

Dit was het signaal voor het platform om zich ook te verdiepen bij andere organisaties om de oorzaken te onderzoeken, de context én de mogelijke oplossingen van precaire sociaal-sportieve praktijken scherper in beeld te krijgen. We wilden weten waar het werkveld signalen en oplossingen ziet.

Het rapport werd geschreven door Pieter Smets en Rein Haudenhuyse én kan je hieronder volledig lezen.