Zes extra maatregelen voor sportfederaties tegen grensoverschrijdend gedrag

item_left

item_right

Zes extra maatregelen voor sportfederaties tegen grensoverschrijdend gedrag

hasna

Na diverse onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld kondigde minister van Sport Philippe Muyters zes extra maatregelen aan. Daarnaast werd de 'commissie inzake grensoverschrijdend gedrag in de sport' in het leven geroepen. Hiermee zal het probleem sectoroverschrijdend benaderd worden. 

Concreet is er extra budget voorzien voor de versterking van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES), is er een samenwerking met Sensoa voor een opleiding rond ‘aanspreekpersoon integriteit’ en is er een overheidsopdracht gegund aan advocatenkantoor Stibbe om juridische onduidelijkheden weg te werken.

De andere maatregelen gaan over een adviesverlenend orgaan en een ethische commissie, gedragscodes, een handelingsprotocol en een tuchtrechtelijk systeem.

Meer informatie kan geraadpleegd worden via: 

Commissie Grensoverschrijdend Gedrag

Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport

Beeld: CC BY-NC-ND 2.0 - Nelio Filip