over cultuur en nabijheid

Wat is er vandaag nog lokaal in een lokaal cultuurbeleid? In onze steden en gemeenten komt de wereld samen: met al het moois en al het lelijks. In dit programma gaan we op zoek naar cultuurpraktijken die letterlijke en figuurlijke dicht op mensen hun huid plakken. 

Iedereen geeft voortdurend betekenis aan gewone en ongewone dingen. We worden geraakt of verrast door het rijmen of botsen met de betekenis die anderen  geven. Cultuur maakt dit zeer goed duidelijk. Op een bepaald moment gaat het om toe-eigenen, op een ander moment over afstoten. Dit is iets voor mij, dat is goed voor een ander en soms komen die twee samen. Zo is iedereen en alles voortdurend in verandering. Dat is de grondtoon waarmee we cultuurpraktijken in dit programma willen onderzoeken. Want niet iedereen heeft gelijke kansen om deel te nemen aan het culturele leven in zijn/haar stad, laat staan om het mee vorm te geven. 

Demos cultuur en nabijheid

Het programma 'Cultuur en nabijheid' gaat in op een maatschappelijke taak van cultuurbeleid, namelijk: verbinden (gemeenschapsvorming). Cultuur hoort niet thuis in een omheinde weide met makke schapen en goede herders. Cultuur zit in de harten en hoofden van mensen die 'hun cultuur' willen uiten en beleven. Daartoe heeft iedereen het recht. We gaan na hoe cultuurhuizen, kunstenaars en sociaal-cultureel werkers en participanten samenwerken om de veelheid aan cultuur in hun stad te tonen. 

Demos volgt, samen met Cimic studenten van Thomas More Mechelen, enkele welgemikte praktijken in de diepte op. Welke dat zijn lees je op deze webpagina's. Tegelijkertijd kruipen we in de hoofden van lokale koplopers die een vernieuwende kijk hebben op een lokaal en sociaal cultuurbeleid. Hun verhaal lees je ook online op onze website. Als slot zetten we een reeks (publieke) focusgroepen op om cultuurbeleidscoördinatoren, cultuurcentrum, cultuurschepen, lokale netwerken vrijetijdsparticipatie, opbouwwerkers, welzijnswerkers en burgers dichter bij elkaar brengen. 

Cultuur en nabijheid onderzoekt de basisuitgangspunten en condities voor een lokaal cultuurbeleid dan vertrekt vanuit een sterk democratische gedachte. Het programma brengt mensen samen om de huidige culturele recepten en formats uit te dagen. 

Demos programma verantwoordelijke: An Van den Bergh, Mehdi Maréchal en Inge Van de Walle 
Deze programmalijn is een vervolg op de Demos' publicatie 'Buitenbenen Naar een lokaal en sociaal vrijetijdsbeleid'